Bli mikroproducent

När du har bestämt dig för att producera din egen energi så blir du i de flesta fall något som kallas mikroproducent.

Under de soliga månaderna producerar din anläggning mest el, oftast mer än vad du själv gör av med i fastigheten. Överskottet av den producerade elen säljs då ut på elnätet. Vi köper den gärna av dig!


För mikroproduktion gäller följande

• Enligt Ellagen befriad från avgift för anslutning och inmatning till elnätet.
• Högst 63 Ampere huvudsäkring.
• Högsta effekt 43,5 kW.

Skattereduktion

Den el du säljer till ditt elhandelsbolag dras av på din faktura. Utöver detta får du skattereduktion av staten på 60 öre/kWh som kommer förtryckt på deklarationen, dock max 18 000 kr/år (30 000 kWh x 60 öre).

Vi köper din överskottsel

- Har du köpt eller hyr du ditt solcellspaket av oss: Nord Pools timspotpris med en extra ersättning på 15 öre/kWh i tre år.
- Har du köpt en solcellsanläggning från annan leverantör men är elhandelskund hos oss: Nord Pools timspotpris med en extra ersättning på 5 öre/kWh (lägre ersättningsnivåer kan förekomma beroende på t ex medlemskap).