Producera din egen el och sälj överskottet till oss | Varberg Energi

Bli mikroproducent

När du har bestämt dig för att producera din egen energi så blir du i de flesta fall något som kallas mikroproducent.

Under de soliga månaderna producerar din anläggning mest el, oftast mer än vad du själv gör av med i fastigheten. Överskottet av den producerade elen säljs då ut på elnätet. Vi köper den gärna av dig!


För mikroproduktion gäller följande

• Enligt Ellagen befriad från avgift för anslutning och inmatning till elnätet.
• Högst 63 Ampere huvudsäkring.
• Högsta effekt 43,5 kW.
• Du får inte sälja mer el än du använder själv på årsbasis.

Skattereduktion

Den el du säljer till ditt elhandelsbolag dras av på din faktura. Utöver detta får du skattereduktion av staten på 60 öre/kWh som kommer förtryckt på deklarationen, dock max 18 000 kr/år (30 000 kWh x 60 öre).

Vi köper din överskottsel

- Har du köpt eller hyr du ditt solcellspaket av oss: Nord Pools timspotpris med en extra ersättning på 15 öre/kWh i tre år.
- Har du köpt en solcellsanläggning från annan leverantör men är elhandelskund hos oss: Nord Pools timspotpris med en extra ersättning på 5 öre/kWh (lägre ersättningsnivåer kan förekomma beroende på t ex medlemskap).