Energideklaration

Vi strävar dagligen efter att minska vår energianvändning. Detta är inget nytt för oss, det har vi alltid gjort.

I en energideklaration får du på ett överskådligt sätt reda på hur mycket energi som används i din fastighet samt att vi hjälper dig att få bättre koll på din energianvändning. Energideklarationen kan även ge dig förslag på hur du kan utföra energiförbättrande åtgärder samtidigt som du sänker dina kostnader. Prata med oss, vi hjälper dig.

Varberg Energi hjälper dig med din energideklaration

Nu kan du vända dig till oss. Vi har certifierade energiexperter som besöker dig och utför en energideklaration av din fastighet. 

Du måste energideklarera om du har...

byggnader med nyttjanderätt, till exempel lokaler eller hyreslägenheter samt när du tänker sälja din villa eller fastighet. En verifikation av energibalansen måste göras via en energideklaration inom två år efter att nya byggnader tagits i bruk. Bor man i en bostadsrätt så är det bostadsrättsföreningen som är ansvarig för att fastigheten är energideklarerad. Deklarationen gäller i 10 år.


Vad är energideklaration?

I en energideklaration redovisas husets energianvändning. Genom att göra en energideklaration får man på ett överskådligt sätt reda på hur mycket energi som förbrukas. Man kan få förslag på hur man kan sänka sina energikostnader som bidrar till en bättre inomhusmiljö och minskade utsläpp av växthusgaser samt få svar på många väsentliga frågor inför uthyrning, försäljning och köp. 


Många fördelar med energideklarationen

Energideklarationen visar inte bara hur du kan sänka din energianvändning, den utgör även ett underlag om och när du vill söka bidrag för eventuella energiförbättrande åtgärder i din fastighet. Den ger dig även goda jämförelsetal mot andra, liknande byggnader.

Har du frågor kring energideklarationer? Kontakta oss gärna!

Ja tack, kontakta mig angående Energideklaration

 

 

Hos Boverket kan du läsa mer om energideklarationer.  Länk till Boverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)

Energimyndighetens har information om hur du kan energieffektivisera din fastighet. Länk till Energimyndighetens hemsida (öppnas i nytt fönster)