Producera egen el och bli mikroproducent | Varberg Energi

Producera egen el

Funderar du på att producera egen el?

Vill du bli självförsörjande på el och dessutom kunna sälja ditt överskott av el när du inte behöver mer? Då kan du bli mikroproducent.

Om du har en produktionsanläggning med en mätarsäkring på högst 63 A, med en effekt på max 43,5 kW, och om du producerar mindre el än du förbrukar under varje kalenderår är du en mikroproducent.

Mikroproducent eller småskalig elproducent

Som mikroproducent behöver du ett särskilt elnätsabonnemang för din elproduktion. Den volym som du producerar får inte överstiga den volym som du konsumerar på årsbasis. Om produktionen överstiger konsumtionen på årsbasis så klassas du inte längre som mikroproducent utan istället som småskalig elproducent, då tillkommer det en avgift för att du matar in energi i elnätet.

Du behåller elnätsabonnemanget för den el som du använder - det är ingen skillnad mot förut.

Som producent behöver du ett särskilt elnätsabonnemang för din elproduktion och vi byter din elmätare utan kostnad.

Som producent får du betalt av elnätsföretaget för att din el matas ut på elnätet och avlastar det - nätnytta. Som nätkund hos Varberg Energi får du 2,0 öre per kilowattimma (inkl moms). 

Du kan sälja den el som du inte själv använder till Varberg Energimarknad. Du får också skattereduktion för den el du producerar. Länk till sidan Göra egen el.   


 Ersättning

 

Nätnytta

2,0 öre/kWh (inkl moms)

Såld el

Läs mer - länk till sidan Göra egen el

Elcertifikat

Läs mer - länk till sidan Göra egen el
   

Abonnemang - Inmatning

Mikroproducent 0 kr/år

Småskalig elproducent 16A - 63A
1 605 kr/år (inkl moms)

Småskalig elproducent 80A eller större
4 375 kr/år (inkl moms)

Abonnemang - Uttag

Läs mer - länk till sidan Elnätspriser

Avgift för nätanslutning

Läs mer - länk till sidan Vårt elnät

 

Om mikroproduktion

Här får du svar på de vanligaste frågorna om mikroproduktion av el. 

Vad är mikroproduktion?

Mikroproduktion innebär att du producerar mindre el än du konsumerar under ett kalenderår samt har en anläggning med en mätarsäkring av max 63 A och en produktionsanläggning på max effekt 43.5 kW. Produktionen sker i små anläggningar, främst genom solpaneler eller mindre vindkraftverk. 

Hur mäts det som produceras?

Nätföretaget måste byta din elmätare för att uttag och inmatning ska registreras korrekt. Inmatning ska enligt ellagen mätas per timme. Därför måste din elmätare bytas och det är bland annat därför som det är viktigt att du i god tid kontaktar oss. Mätarbytet är avgiftsfritt. 

Vad tjänar jag på min elproduktion?

Den största vinsten får du genom att ersätta inköpt el med egenproducerad el. Då minskar dina kostnader till både din elhandlare och nätföretaget. Du behöver inte betala skatt och moms på den el som används inom din fastighet. Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas elen in på elnätet. Av nätföretaget får du en ersättning för att inmatningen avlastar elnätet - nätnytta. För att få betalt för själva elenergin måste du ha ett avtal med en elhandlare om försäljning av din överskottsel. Om elproduktionen är förnybar har du också möjlighet att få elcertifikat genom att ansöka hos Energimyndigheten.

Hur ska jag dimensionera min produktionsanläggning?

Be oss gärna om hjälp! För bästa möjliga effekt ta hjälp med vindmätning (vindkraft) och/eller gradtal vid uppsättning av solceller (solkraft). 

 

Länk till fler frågor och svar om mikroproduktion av el, skapade av Svensk Energi (öppnas i nytt fönster).