Auktoriserad elinstallatör | Varberg Energi

Auktoriserad elinstallatör

Den första juli 2017 trädde en ny Elsäkerhetslag i kraft som nu innebär att alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör.

Elinstallationsföretaget måste ha ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få bedriva elinstallationsarbete och ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register. Detta för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.

För dig som vill läsa mer besök Elsäkerhetsverkets hemsida