Övervakningsplan elnät 2019

Övervakningsplan elnät 2019

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan för 2019. Uppdaterad 2020-03-15.

 1. Varberg Energi AB.
 2. Organisationsnummer 556013–1459.
 3. Övervakningsansvarig för Varberg Energi AB är Hans Ljungström.
 4. Elnätsverksamheten ingår i en koncern som bedriver elhandel och produktion av el.
 5. Elnätsverksamheten ingår inte i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 kunder.
 6. Kostnader för koncerngemensamma tjänster fördelas genom kostnadsnycklar baserat på hur mycket var områdes utnyttjande av de olika tjänsterna.
 7. Varberg energi behandlar uppgifter som kommersiellt känsliga som omfattar kundregister, förbrukningsregister, kundanläggningsstatistik, kreditvärdighet och avtalsvillkor.
 8. För att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till det Varberg Energi betraktar som kommersiellt känslig information genom att berörda informerats och att behörighet till datasystem är reglerad.
 9. För att motverka att diskriminering av övriga aktörer på elmarknaden skulle kunna ske tas övervakningsplanens syfte upp i organisationen. Efterhand om en frågeställning kommer upp så sker gemensam diskussion. Vid nyanställning finns övervakningsplanen med som en punkt som gås igenom.
 10. Företagets ledningsgrupp visar aktivt sitt stöd för övervakningsplanen genom att ha övervakningsplanen som en agendapunkt och att också förmedla vidare i organisationen. Övervakningsansvarig deltar också vid tillfälle i främst kundservicemöten.
 11. För att säkerställa att alla berörda tar del av övervakningsplanen så sker information vid nyanställning och vid separata avdelningsmöten.
 12. Övervakningsansvarig utses av VD i samråd med den berörde. Övervakningsansvarig har befogenheter att besluta om frågor som har bärighet mot övervakningsplanen.
 13. Uppföljning och utvärdering av övervakningsplanen sker främst genom möten där övervakningsplanen diskuteras och även efter genomgång med andra affärsområden inom företaget.
 14. Övervakningsplanen är sedan länge upprättad, ansvaret för att förändringar och uppdateringar genomförs säkerställs genom rollen som övervakningsansvarig.
 15. Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan finns på www.varbergenergi.se/privat/tjanster/elnat/elnatspriser/