VIVA Rörligt

VIVA Rörligt

VIVA Rörligt följer marknaden. Avtalet är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden, både upp och ned.

VIVA Rörligt är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna månadsvis på elmarknaden Nord Pool, både upp och ned, och innebär att ditt elpris sätts i efterhand. Det pris du ser på hemsidan är det senast kända priset för VIVA Rörligt.

Avtalet har en uppsägningstid på tre månader (vid byte av elhandelsföretag) men du kan enkelt byta till VIVA Trend eller VIVA Bundet när du vill. Det ger dig som kund hos oss en stor frihet.

Som privatperson har du enligt lagstiftning rätt till 14 dagars ångerrätt.  

 

Vill du kunna styra din elanvändning till timmar då elpriset är lägre?

Då finns möjligheten att välja VIVA Rörligt med timpris. Eftersom efterfrågan på el är större på dagen än på kvällar, nätter och helger så avspeglar det sig även i timpriserna* på Nord Pool (elbörsen) Nord Pool (nordpoolgroup.com).

Timpriserna är olika beroende på i vilket elområde du har ditt elabonnemang. Nätområden.se (natomraden.se). Avtalet VIVA Rörligt med timpris ger dig möjlighet att själv påverka dina elkostnader genom att aktivt styra din elanvändning till lågpristimmar.

Vid beställning av VIVA Rörligt med timpris kontaktar vi ditt elnätsföretag som då har 3 månader på sig att ställa om din elmätare till att samla in timvärden. Ändring till timmätning är kostnadsfritt. Har du frågor eller vill beställa VIVA Rörligt med timmätning, kontakta Kundservice.

 *Nord Pools timpris är vårt inköpspris. Påslag, kostnader för förnybar el, handelsavgifter, elcertifikat samt moms tillkommer.

Frågor?

Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare.

Länk till text om konsumenträttigheter.