Visselblåsarfunktion
2021-10-27

Visselblåsarfunktion

På Varberg Energi är vi angelägna om att leva efter gällande lagar, riktlinjer och principer. Därför vill vi göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom företaget.

Varberg Energi AB har nu en visselblåsarfunktion dit man kan anmäla oegentligheter eller missförhållanden som misstänks förekomma inom  verksamheten.

Det är viktigt att allvarliga missförhållanden kommer till känna och kan åtgärdas så fort som möjligt. Därför har Varberg Energi en ny visselblåsartjänst där man kan göra en anonym anmälan om t.ex. lagbrott, jäv, mutor eller bedrägerier.

Mer information hittar du på sidan Visselblåsarfunktionen hos Varberg Energi