Vi vill göra hållbar skillnad
2018-07-05

Vi vill göra hållbar skillnad

Det är viktigt för oss att kunna göra hållbar skillnad - allt från att minska våra elnätsförluster och ha en så fossilfri fordonspark som möjligt, till ett öppet samhälle med omtanke om andra. Och vi jobbar vidare...

I linje med denna affärsfilosofi använder vi givetvis EMC Sveriges nya verktyg för företag, där man enkelt kan samla ihop och överblicka sitt hållbarhetsarbete - Hållbarhetsbarometern.

Efter att ha svarat på ett antal frågor inom olika kategorier - Miljö, Socialt, Ekonomi samt Väsentlighet & intressenter - får organisationen ett resultat att jobba vidare med. Allt eftersom hållbarhetsarbetet inom företaget förbättras kan man uppdatera sina svar och i takt med det tickar hållbarhetsbarometern upp. 


Våra egna svar på frågorna gav oss en relativt hög poäng - vilket vi är mycket stolta över - men vi stannar inte där, utan fortsätter vår strävan mot en alltmer hållbar verksamhet. Hänger du med? Hur många poäng får ditt företag?

Läs gärna mer om vår syn på Hållbarhet.