Vi måste skydda oss så långt det går
2020-04-09

Vi måste skydda oss så långt det går

Med tanke på vårt samhällsviktiga uppdrag, blev vår VD Björn Sjöström i veckan intervjuad av Energimarknaden om hur det rådande läget påverkar oss. Här kan du läsa om hur vi skyddar oss själva och dig som kund för att säkra tillgången till el, värme och internet.

Källa: Energimarknaden - dagliga nyheter och fördjupning om energibranschen och elhandel.
Artikelförfattare: Boel Halldén.

- - - - - -

Varberg Energi införde redan för en månad sedan vissa åtgärder för att skydda personal och kunder på grund av spridningen av Coronaviruset. – Vi har som alla andra energibolag en samhällsviktig verksamhet, så vi måste skydda oss så långt det går och ändå försöka att arbeta så nära normala rutiner som möjligt, säger Björn Sjöström, vd för Varberg Energi.

Energimarknaden kommer i ett antal intervjuer belysa hur Coronakrisen påverkar landets energibolag.

Under perioden februari–mars har Varberg Energi bland annat infört hemarbete för personalen, olika fika- och lunchtider för anställda på huvudkontoret, att montörer med flera ska utgå hemifrån och att företaget inte längre tar emot oanmälda kundbesök.

– Vi har nu avstämningar med våra olika enheter varannan dag för att hantera det här löpande när det gäller vår leveranssäkerhet, våra tjänster och vår personal, fortsätter Björn Sjöström.

Företaget beslutade tidigt att personalen inte längre ska besöka branschträffar, mässor och liknande i Sverige. Därefter har det bara fortsatt med allt fler åtgärder. Några verksamheter har delat upp sig fysiskt på olika ställen. Till exempel sköter i dag 2-3 av totalt sju anställda på företagets kundservice sitt arbete hemifrån. 

Så många som möjligt har fått möjligheter att kunna arbeta hemifrån, företaget har uppmuntrat personalen att arbeta hemma åtminstone delar av arbetstiden.

– Vi har frågat vilka som är intresserade av hemarbete, vi börjar i den änden. Det är ju också beroende på arbetsuppgifter och hur arbetsläget är. Personalen gör överenskommelser med sin arbetsledning. Sedan får vi se hur det här utvecklas efterhand., fortsätter Björn Sjöström.

– De flesta, 90–95, av våra totalt 117 anställda arbetar vid vårt huvudkontor i Varberg. Där har vi infört olika fika- och lunchtider. Personalen får ta eget ansvar och fördela sig, säger Björn Sjöström.

Också personalen inom företagets entreprenadverksamhet har påverkats. De som till exempel anlägger fjärrvärme, elnät med mer utgår numera hemifrån istället för att börja arbetsdagen på huvudkontoret. 

– De tar sina raster ute i sina arbetsbodar eller vid sina arbetsställen. Vi vill försöka ha personalen så utspridda som möjligt och minska antalet som finns på huvudkontoret, säger Björn Sjöström. 

Varberg Energi tar inte längre emot oanmälda kundbesök. Kunder brukar i vanliga fall besöka företaget för att till exempel diskutera elavtal, bredbands- eller fjärrvärmefrågor. 

– Det är stor inflyttning till Varberg och därför handlar det ofta om nya kunder som har frågor kring sina elavtal. Nu försöker vi lösa det via mejl eller telefon. Om kunder vill träffa oss, stämmer vi först av med dem att de är symtomfria. Vi arbetar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur har spridningen av Coronaviruset påverkat företagets affär hittills och hur bedömer du att det kan påverka er affär på sikt?

– Det har hittills bara haft en viss påverkan på affären. Förutom sättet som vi tar emot kunder, så gör vi något färre anslutningar av bredband till hemmen. Sedan en tid har det handlat om en halvering, dels för vi inte ska göra hembesök hos de som tillhör riskgruppen, dels för att vi inte heller vill bli smittade eller smitta. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avgör hur vi ska göra från fall till fall. Vi får nu istället koncentrera oss på andra typer av jobb, som till exempel underhåll som vi ligger efter med, och jobb som innebär att vi inte behöver vara hemma hos kunder, säger Björn Sjöström.

Hur kommer Corona att påverka företaget på sikt? Ser ni intäktsbortfall?

– Det finns företagskunder som troligtvis kommer att gå i konkurs eller behöva ansöka om rekonstruktion. Därmed ökar våra kundförluster. Vi har hittills bara gjort schablonmässiga beräkningar på det, men det är klart att vi tänker i de banorna. Efter faktureringen som går ut nu kommer vi under de närmaste veckorna att se hur det här slår. Vi arbetar så mycket vi kan i dialog med drabbade företag för att hitta olika typer av lösningar.

Hur stor andel av företagets intäkter som kommer från företagssegmentet och då framför allt småföretagskunderna vet inte Björn Sjöström. Den totala elhandelsvolymen är cirka 830 GWh och av det är förbrukningen hos företagskunder cirka 450 GWh.

Varberg Energi har cirka 70 000 elhandels kunder, varav cirka 5 500 finns inom företagssegmentet Om bredband och fjärrvärme inkluderas handlar det om totalt 120 000 kunder. 

Det har ännu inte varit tal om permitteringar av personal eller att Varberg Energi behöver ta del av de statliga företagspaketen.

– Nej, ingenting sådant. Vi kan omfördela vår personal mellan verksamhetens olika delar. Men om en stor del av våra infrastrukturprojekt helt avstannar så kan det påverka vår personal, säger Björn Sjöström.

- - - - - -