Vi har Sveriges vackraste värmeverk!
2017-01-24

Vi har Sveriges vackraste värmeverk!

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har utsett Sveriges vackraste värmeverk.

Vinnare blev vårt fliseldade fjärrvärmeverk Flisan af Varberg, designat av arkitekt Tomas Hago vid Liljewalls Arkitekter i Göteborg.

Juryns motivering:
Precis vid havet och Varbergs hamn, väl designat av arkitekt Tomas Hago vid Liljewalls Arkitekter i Göteborg för att knyta an till kust och hav och harmonisera med närmiljön, ligger Flisan af Varberg. Likt ett skepp som stävjar mot framtiden är Flisan en symbol för Varberg Energis omtanke om det förnybara och ansvaret för att skapa ett framtida hållbart samhälle. Grattis Flisan af Varberg och Varberg Energi till vinsten i Sveriges vackraste värmeverk!

Förutom ära och berömmelse får vi en specialtillverkad jättevepa som kan pryda fjärrvärmeverket och visa värmen som produceras där, trots att det är en osynlig produkt. Vepans motiv är en bild tagen med värmekamera, så kallad termofotografi, som får stå som symbol för fjärrvärmens nytta. Även 100 filtar via Röda Korset och blommor till receptionsdisken ingår i priset.

Här kan du läsa Energiföretagen Sveriges pressmeddelande i sin helhet.