Vattennivån i Strömma damm
2018-07-16

Vattennivån i Strömma damm

Just nu är vattennivån mycket låg i Strömma damm utanför Tvååker. Det varma vädret har bidragit till att tillrinningen av vatten till dammen är minimal. Vår personal besöker dammen regelbundet för att kontrollera vattennivån.

I dagsläget har vi ingen elproduktion igång i kraftverket vid dammen. Därför behöver vi inte använda vattnet i dammen för elproduktion. Vi tar dock alltid hänsyn till tillstånd för ålyngelledare. Ålyngelledaren finns till för att hjälpa ålynglen från Tvååkers kanal till dammen. Låg tillrinning av vatten i dammen gör att vi bara kan släppa minimalt med vatten nedströms till Tvååkers kanal.

 

Uppdatering 2018-07-26:
Vi har uppmärksammat oron för i vilken takt vattennivån i Strömma Damm sjunker. Detta är dock utanför vår kontroll - det är det varma o torra vädret som gör att dammen inte fylls på.

Den takt som dammen töms är densamma som den varit hela sommaren. Eftersom dammen är väldigt grund kan några centimeters sänkning se väldigt mycket ut på vissa ställen.

Våra dammluckor är och har varit stängda hela sommaren, men ett litet genomsläpp sker fortfarande för ålynglens skull.