Vi är nu verifierade för ISO 26000
2017-01-25

Vi är nu verifierade för ISO 26000

”Öppenhet och mångfald är en viktig framgångsfaktor”

Som första energibolag i landet har Varberg Energi verifierats enligt ISO 26000, ett kvalitetssäkringssystem för socialt ansvarstagande. Och företaget tillhör en än så länge exklusiv skara. Hittills har Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, verifierat totalt fem företag. I framtiden blir det ännu fler.

-Vi, som många andra, är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbeten, menar Björn Sjöström, VD på Varberg Energi.

-Vi har redan tidigare visat, bland annat genom klimatbokslut, att vi är ett av Sveriges mest miljövänliga energi- och informationsföretag. Vårt DNA är den förnybara energiproduktionen, den hållbara energioptimeringen och den förnybara elhandeln. För oss känns det naturligt att ta det här engagemanget och ansvarskänslan ett steg längre och det gör vi nu genom att arbeta med ISO 26000.

Fokus på utvalda områden
Verifieringen har föregåtts av ett gediget förarbete under cirka två års tid och slutligen en egendeklaration, där företaget fått svara på 77 frågor kring hur man arbetar med olika ansvarsområden.

De områden som Varberg Energi avser att fokusera på är miljö, konsumentfrågor samt samhällsengagemang och utveckling.

- Vi har valt dessa områden för att de är starkt kopplade till vår verksamhet och där vi vet att vi kan göra skillnad. Tittar man på området samhällsengagemang, så arbetar vi bland annat med olika skolprojekt, vi har ett starkt engagemang i nätverket Öppna företag och bedriver sedan tio år tillbaka också vår egen satsning ”Omtanke ger energi”. 

”Vi har satt företaget på den socialt ansvarstagande Sverigekartan”
-Våra värderingar – Framåtanda, Nytänkande, Mod och Kunskap – spelar en viktig roll i hur vår verksamhet utvecklas, förklarar Björn Sjöström vidare. De här värderingarna stöds av de grundläggande principerna i ISO 26000 om ansvarstagande, etik, transparens och mänskliga rättigheter. Vi har sedan tidigare satt Varberg Energi på kartan genom vårt hållbarhetsarbete – och genom ISO 26000-verifieringen har vi även gjort det när det handlar om socialt ansvarstagande. Det känns jättebra!

För ytterligare information kontakta 
Björn Sjöström, VD Varberg Energi AB
bjorn.sjostrom@varbergenergi.se  
0340-62 88 60