Utredning av orsaken till elavbrotten i januari och maj 2018
2018-10-04

Utredning av orsaken till elavbrotten i januari och maj 2018

Ellevio har färdigställt orsaksanalysen och funnit anledningen till de avbrott som tre gånger drabbade strömtransformatorer.

Orsaken till avbrottet är att det isolerande materialet i strömtransformatorn försämrats över tid, eventuellt har det påskyndats av att det har trängt in fukt, vilket skapat en kortslutning i transformatorn.

Ellevio kommer att inleda ett utbytesprogram som innebär att strömtransformatorer byts i Ellevios stationer. Detta kommer att beröra Varberg i närheten av där väg 153 korsar E6 (Holmagärde) samt stationen vid Österleden (Coop).  

Planen är att utbytet utförs under november 2018 – januari 2019. Tidpunkten  styrs av leveranstiden på de nya strömtransformatorerna.