Uppdaterad information om strömavbrottet
2018-01-10

Uppdaterad information om strömavbrottet

Omkring kl. 20.15 den 9 januari inträffade en mindre explosion på vårt ställverk vid Österleden nära Coop i Varberg. Ingen människa kom till skada.

En strömomvandlare, vilken är till för mätning av inkommande ström till ställverket, exploderade. Den tekniska orsaken till explosionen utreds. 

Ställverket togs ur drift under omkoppling av strömmen, men var åter i drift redan kl. 20.45. Strömavbrottet varade, för de flesta kunder, omkring 30 minuter. Efter en dryg timme hade dock alla 6500 berörda kunder fått sin ström tillbaka.

Strömavbrottet påverkade även ett antal bredbandskunder. Merparten av dessa har också fått sitt internet tillbaka.

Reparation av ställverket och utredning av orsaken fortsätter under onsdagen.