Strömavbrottet i Varberg 8 maj
2018-05-08

Strömavbrottet i Varberg 8 maj

Under tisdagkvällen den 8 maj drabbades Varberg av ett strömavbrott. Här följer en kort sammanfattning av händelserna.

Ca Kl 17.50
Ett avbrott på överliggande elnät gjorde att delar av Varbergs kommun blev strömlöst. Ett avbrott på överliggande nät innebär att matningen till vårt elnät inte fungerar. Ellevios personal började arbetet med att hitta orsaken till felet. Det visade sig vara en brand i deras ställverk på Holmagärde. Avbrottet berörde ca 15 000 kunder i Varberg med omnejd. Även kunder i Varbergsortens elkrafts elnät berördes av avbrottet på överliggande nät. Tyvärr slog avbrottet även ut vår hemsida och vår avbrottsrapportering.

Ca Kl 19.00
Östra Varberg fick strömmen åter och arbetet fortsatte med att åtgärda resterande fel.

Ca Kl 20.00
Stora delar av centrala Varberg fick strömmen åter.

Ca Kl 20.50
Träslövsläge och Södra Näs fick strömmen åter

Ca Kl 21.00
Vi började arbetet med att återstarta internet till alla kunder men det skulle komma ta resten av kvällen innan alla hade internet tillbaka. Tv:n via net@seaside tog längre tid.

Ca Kl 21.20
Söderhöjd och Sörse fick strömmen åter. De flesta kunderna på Getterön hade nu också ström.

Ca Kl 22.00
Nu var vårt fjärrvärmenät åter i drift men det tog några timmar innan alla hade varmvatten igen. 

En fjärrvärmeväxlare kan läcka lite vatten under ett längre avbrott på grund av att vattnet i växlaren blir kallt. Fortsätter din fjärrvärmeväxlare att läcka även under onsdagen och du har ett serviceavtal ber vi dig kontakta oss i annat fall kontaktar du din rörfirma.  

Ca Kl 22.45
Nu hade nästan alla kunder fått tillbaka strömmen. Det fanns enstaka kunder som vi jobbade vidare med att lösa. Om man inte har fått strömmen tillbaka är ett tips att alltid kolla så att eventuell jordfelsbrytare inte har löst ut. De som fortsatt var strömlösa ombads ringa 0340-120 04 för att felanmäla.