Strömavbrottet den 14 augusti
2018-08-15

Strömavbrottet den 14 augusti

Ett åskoväder i närheten av Väröbacka var den utlösande faktorn till det strömavbrott som drabbade delar av norra och östra Varberg under tisdagens morgon.

Den lite mer tekniska förklaringen till avbrottet kan du läsa nedan:

Avbrottet startade med ett åskoväder i närheten av Väröbacka vilket fick en luftlinje för Ellevio att lösa ut. Emellertid skedde en automatisk återinkoppling efter 0,6 sek så att spänningen återkom.

Följden av det korta avbrottet blev också att frekvensen kortvarigt påverkades i det överliggande nätet. De skydd som finns i Holmagärde registrerade frekvensfelet och bröt bort matande linje till Varberg Norra. Detta var helt korrekt med de inställningar som är till för att skydda elnätet.

Slutsatsen är att en väderpåverkan - åskoväder - löser en linje i Ellevios överliggande nät mellan Väröbacka och Hanhals. Detta i sin tur åstadkommer en frekvensavvikelse som löser ett skydd i station Holmagärde vilken matar Varberg Energis elnät till nätstationen i Varberg Norra. Alla inmatningar från överliggande nät till Varberg Energi påverkades under en kort förlopp och det uppfattades som en ”blinkning” i elnätet.

Inget tekniskt fel orsakade elavbrottet i elnätet denna gång.

Cirka 3900 kunder i Varberg Energis elnät fick ett elavbrott. Avbrottet startade kl 07.21 och varade under 26 minuter vilket var den tid det tog för oss att göra omkopplingar i vårt eget nät.