Strömavbrottet den 11 februari
2021-02-12

Strömavbrottet den 11 februari

Torsdagen den 11 februari blev en intensiv dag för Varberg Energis driftpersonal.

Först uppstod ett fel runt 15-tiden i våra fastbränslepannor på värmeverket Flisan som våra skickliga medarbetare åtgärdade två timmar senare utan att någon kund behövde bli påverkad av störningar.

Därefter uppstod ett kabelfel på en högspänningskabel i Kamremsgatan som i sin tur följdes av ett större elavbrott ungefär en timme senare när ett överliggande skydd löste ut vid en av våra mottagningsstationer.

Det sistnämnda strömavbrottet påverkade även fjärrvärmeleveranserna.

Trots omfattande haverier kunde vår kompetenta personal agera snabbt för att återställa leveranserna under den kalla kvällen och natten.

 

 • 15.00: Haveri på våra fastbränslepannor på Flisan.
 • 16.22: Kabelfel uppstår på en högspänningskabel vid Kamremsgatan och 8 stycken kunder blir strömlösa.
 • 17.00: Fastbränslepannorna är åter i drift och fjärrvärmen levereras återigen enligt plan.
 • 17.10: Överliggande skydd i mottagningsstation vid Brunnsberg löser ut på grund av tekniskt fel vilket medför att 5 100 kunder blir strömlösa.
 • 17.11: Nödkylning med stadsvatten kopplas in på Flisan då strömavbrottet påverkar kylsystemet.
 • 17.33: Felsökning och omkoppling i nätet utförs och 5 040 kunder får tillbaka strömmen. 67 kunder fortfarande strömlösa.
 • 17.34: Ordinarie kylning av Flisan tas åter i drift.
 • 18.05: Schaktning i 60 cm tjäle påbörjas vid kabelfelet samt närliggande gasledning stängs av som en säkerhetsåtgärd.
 • 18.54: Fortsatt omkoppling i nätet och ytterligare 59 kunder får tillbaka strömmen. 8 kunder fortfarande strömlösa.
 • 19.55: Inkoppling av reservkraft vid Kamremsgatan och 7 kunder får tillbaka strömmen. 1 kund som är högspänningskund är fortfarande strömlös.
 • 23.00: Schaktning klar och skarvning påbörjas.
 • 03.11: Nätet återställt och sista kunden har fått strömmen tillbaka.
 • 03.40: Reservkraft kopplas ifrån och står standby.
 • 04.05: Den sista från personalen åker hem och sover.

 

Stort tack till alla samhällshjältar som agerade snabbt och korrekt under kvällen och natten. Vi hoppas att våra kunder inte påverkades mer än nödvändigt.

Arbete av två kollegor pågår i ett uppgrävt shakt i gatan för att laga en kabel i samband med strömavbrott
Lagningarbete på Susvindsvägen under kvällen och natten.