Stort arbete fjärrvärme
2019-03-21

Stort arbete fjärrvärme

På måndag och tisdag, 25-26 mars, genomför vi ett större arbete med flytt av fjärrvärmeledningar vid Getteröbron i Varberg.

Stadsutvecklingen i Varberg går framåt och med anledning av den nya bron över till Getterön behöver våra fjärrvärmeledningar flyttas. På Trafikverkets begäran utförs detta nu, för att tidsplanen ska kunna hållas inför det fortsatta arbetet med tunnelbygget.

Arbetet bör inte orsaka några störningar, men det kan möjligtvis bli ostabil värmeleverans om förutsättningarna går oss emot. I så fall meddelar vi detta under Driftinformation på vår hemsida och även via Facebook

Här kan du läsa mer om arbetet med Nya Getteröbron - den första anläggningen som ska byggas i projekt Varbergstunneln.