Rötgas blir fjärrvärme
2018-06-14

Rötgas blir fjärrvärme

Den 18 juni invigs en ny biogaspanna på Varberg Energis värmeverk. Den blir startskottet på ett efterlängtat samarbete som ska ge en stor miljövinst. Biogaspannan är en gemensam satsning av VIVAB och Varberg Energi.

Redan 2007 hade de båda bolagen en gemensam vision om en effektiv energiutvinning av rötgasen som produceras på Getteröverket. Efter några år av modernisering av rötningskamrarna och ökad energieffektivisering inleds nu ett samarbete där Varberg Energi använder gasen för att producera fjärrvärme. Varberg Energi levererar sedan fjärrvärme till VIVAB som används för uppvärmning av avloppsreningsverkets processer och lokaler. Med andra ord använda fjärrvärme för att producera biogas och biogasen blir till fjärrvärme – en slags cirkulär ekonomi.

"Vi är mycket nöjda med den nya biogaspannan och att vi kan ta hand om biogasen som VIVAB producerar. Biogasen blir ett bra komplement till vår fjärrvärmeproduktion och den tillför 4,5 GWh värme per år. Det räcker för att värma upp närmare 450 nybyggda villor.", säger Karin Hallström, affärsområdeschef Energi på Varberg Energi.

Under 2017 producerades närmare 1 000 000 Nm3 rötgas. Hälften var överskott som VIVAB facklade bort vid Getteröverket i stället för att återvinna gasen. 

”Det är mycket positivt att vi i samarbete med Varberg Energi kan dra nytta av den ökade gasproduktionen vid Getteröverket. Nu kommer all biogas till användning!”, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hallström, affärsområdeschef Energi, Varberg Energi AB
Telefon: 0346-62 88 68, E-post: karin.hallstrom@varbergenergi.se

Margareta Björksund-Tuominen, VD, VIVAB
Telefon: 0757-27 40 10, E-post: margareta.bjorksund@vivab.info

 

Historik

1960: En biogasanläggning byggs på Getteröverket för att reducera mängden slam från avloppsreningsprocessen

1973: Anläggningen byggs ut med två rötkammare

2005: Insatser påbörjades med att för att minska verkets uppvärmningsbehov samt uppgradera biogasen för omvandling till fordonsgas

2007: VIVAB och Varberg Energi skriver på en avsiktsförklaring för säker avsättning för biogasen och fjärrvärmeinkoppling på Getteröverket

2012: Rötkamrarna byggs om för att kunna ta emot material från externa aktörer

2017: Samarbete inleds för växling av rötgas till fjärrvärme

Varberg Energis fjärrvärmeproduktion baserades 2017 på en bränslemix av 99% förnybar energi – 63% restvärme från Södra Cell Värö och 36 % biobränsle som flis, pellets, briketter, biogas och bioolja.