Prisjusteringar 2022
2021-12-03

Prisjusteringar 2022

Nästa års prisjusteringar är kommunicerade via fakturabilagor och i Hallands Nyheter. Nedan följer en sammanställning som beskriver vilka omvärldsfaktorer och närvärldsfaktorer som påverkar oss och prissättningen för gas, elnät och fjärrvärme.

Elnät, höjning 3,9%

Motivering: Regionnätets (Ellevio) höjer det fasta priset med ca 10 % för aktiv effekt och det rörliga priset med ca 40%, vilket gör att vi behöver höja elnätsavgifterna i vårt nätområde. Utöver det har vi även tagit höjd för egna omkostnadsökningar.
Elnätspriser Privat
Elnätspriser Företag

Fjärrvärme, höjning 2%

Motivering: Ökade kostnader för bränslen och inköp av restvärme gör att fjärrvärmepriset behöver höjas med 2% till nästa år.
Fjärrvärmepriser Privat
Fjärrvärmepriser Företag

Gasnät, höjning 2%

Motivering: Nordion som äger det svenska stamnätet har höjt sin överföringsavgift mot Sveriges gasnätsägare. Med anledning av det behöver vi göra en prisjustering och höja vår gasnätsavgift med i snitt 2% över kundkollektivet.
Gasnätspriser Privat
Gasnätspriser Företag