Oseriös elförsäljning
2017-11-13

Oseriös elförsäljning

Då och då får vi samtal från kunder som blivit utsatta för oseriös telefonförsäljning, försäljning på stan eller hemma från andra energibolag.

Bolagen gör ofta oriktiga jämförelser mellan priser och uppger ibland att de ringer på Varberg Energis uppdrag. Tyvärr blir en del övertalade att ingå avtal förhastat utan att få tillräckligt med information. Det förekommer att prisinformationen är vilseledande, t ex att inte alla kostnader för avtalet redovisas tydligt samt att information utgår från att kunden inte har ett befintligt prisavtal.

Det har dessutom blivit vanligare med fullmakter, som man ibland inte vet att man gett medgivande till. Detta är exempel på hur ett fåtal aktörer har gett elbranschen dåligt rykte. Sök gärna själv på internet på oseriös elförsäljning och på Konsumentverket för att bilda dig en egen uppfattning om vad detta innebär. Det kan göra dig tryggare om du skulle bli kontaktad av oseriösa säljare. Om du har lämnat en fullmakt vill vi göra dig uppmärksam på att du när som helst kan återkalla din fullmakt. Den fortsätter att gälla tills den är återkallad och bör återkallas efter genomfört leverantörsbyte.

Om du tecknat avtal via dörrförsäljning eller via telefon har du alltid 14 dagars ångerrätt. Den som säljer elen har skyldighet att upplysa dig om detta. Kontakta alltid vår kundtjänst för att få en prisjämförelse innan du bestämmer dig – det kan löna sig.

Hos Varberg Energi kan du alltid känna dig trygg med ditt val av elavtal. Sett över tid så har vi bra priser. Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda och stanna länge hos oss. Som kund hos oss får du alltid ett nytt erbjudande innan ditt avtal går ut. Enligt SKI - Svenskt Kvalitetsindex - har vi de senaste åren legat i toppen bland de elbolag som har landets mest nöjda elhandelskunder!