Nytt energisamarbete mellan Derome och Varberg Energi
2018-03-22

Nytt energisamarbete mellan Derome och Varberg Energi

Derome Plusshus och Varberg Energi har ingått ett större, långsiktigt samarbete gällande förnybar energi till Deromes nya husfabrik i Värö utanför Varberg. Samarbetet gäller värme, el och solenergi.

Varberg Energi bygger just nu en pelletseldad panna som kommer att förse Deromes husfabrik med värme. Man kommer även att sköta drift och underhåll av pannan.  

Derome och Varberg Energi investerar dessutom tillsammans i en större solcellsanläggning på taket
på husfabriken. Solcellsanläggningen kommer att bli på ca 605 kW med en beräknad elproduktion på ca 625 MWh per år. Varberg Energi kommer att sköta den tekniska och ekonomiska förvaltningen för solcellsanläggningen och man kommer också att leverera den el som ytterligare behövs i fastigheten.

Planerna att ingå samarbetet påbörjades i slutet på 2016 när byggprojekteringen för husfabriken påbörjades. Först diskuterades olika värmelösningar och under tiden så växte även tankarna på en gemensam solcellsanläggning fram då taket på husfabriken väl lämpar sig för solceller.

Varberg Energi har arbetat med solceller under några år och byggt upp mycket kunskap kring solenergi samt byggt Sveriges största solcellspark, Solsidan, utanför Varberg. 

- Vi tycker att det känns extra roligt att ingå detta energisamarbete med Derome, de är också ett Varbergsföretag med hållbarhet högt upp på agendan. Att förse deras nya husfabrik med förnybar värme och att dessutom få möjlighet att bygga en så stor solcellsanläggning tillsammans med dem är något vi är stolta över. Vi tror att upplägget med ett gemensamt ägande av solcellsanläggningen, där vi som har förnybar energiproduktion som kärnverksamhet tar hand om den ekonomiska och tekniska förvaltning, är en bra lösning som kan inspirera andra aktörer, säger Emma Wrege, försäljningschef på Varberg Energi.

Deromes satsning på en ny stor produktionsanläggning i Värö är deras största enskilda satsning någonsin. Husfabriken beräknas producera över 600 lägenheter per år och på sikt sysselsätta 100 personer.

- Det känns bra att vi tillsammans kan ordna en modern produktionsanläggning som till 100 % försörjs med förnybar energi. Solenergi kommer förse husfabriken med en stor del av elbehovet och resterande del kommer från vind- och vattenkraft. Att producera bostäder i trä med en minskad miljöpåverkan och hållbarhet i fokus är något vi är stolta över, säger Henrik Svahn, projektchef Derome Plusshus.

För ytterligare information kontakta:

Emma Wrege, försäljningschef Varberg Energi AB
emma.wrege@varbergenergi.se
0340-62 88 28

Henrik Svahn, projektchef Derome Plusshus
henrik.svahn@derome.se
0300-56 88 04