Nominering till Solenergipriset
2019-04-18

Nominering till Solenergipriset

Solcellsanläggningen som vi har gemensamt med Derome Plusshus på taket till deras nya trähusfabrik i Värö, har tillsammans med ett flertal andra fina projekt i Sverige blivit nominerad till Solenergipriset och Årets anläggning 2018 som delas ut av Svensk Solenergi.

För sextonde året i rad delar Svensk Solenergi ut Årets Solenergipris i anslutning till sitt årsmöte, denna gång på Chalemers tekniska högskola i Göteborg. Ett ökat intresse för solcellsanläggningar har i årt medfört att de har fått in ett stort antal anläggningar att ta ställning till.

Svensk Solenergi skriver så här om sitt pris:
”Årets anläggning” avser en anläggning som kan marknadsföras som ett bra exempel och ges till den som låtit uppföra anläggningen (anläggningsägare). Juryn ska be­akta såväl ekonomi som tekniskt utförande. Avser såväl solvärme- som solelanlägg­ningar, varför man kan överväga att dela ut två pris alternativt dela ut ett eller flera omnäm­nande.” 

Priset delas ut den 25 april - då får vi veta hur det går. Under tiden kan du läsa mer på Svensk Solenergis hemsida.

Bild: Deromegruppen