Missvisande reportage i HN
2021-05-26

Missvisande reportage i HN

Den 26 maj publicerade Hallands Nyheter ett reportage om fjärrvärmeavbrotten under 2020. Texten innehåller brister och behöver både förtydligas och sättas i perspektiv för att ge en rättvis bild av leveranssäkerheten.

Vi på Varberg Energi förvaltar stora anläggningar och vi har valt att exponera alla driftstörningar som uppstår. Däremot är det väldigt sällan som våra driftstörningar innebär att kunderna påverkas. Det tar nämligen tid för fjärrvärmevattnet att svalna och även om vi skulle ha en driftstörning i produktionsanläggningarna så kommer fjärrvärmevattnet att fortsätta pumpas ut till våra kunder, vilket innebär att den sällan bli kännbar förrän efter ett par timmar. De flesta driftstörningarna hinner åtgärdas innan dess, vilket därmed inte påverkar leveranserna till kunderna.

Vi arbetar kontinuerligt och strukturerat med vår leveranssäkerhet och har leveranssäkerheten som ett av många viktiga mål som vi följer upp under året. Idag har fjärrvärmen en leveranssäkerhet på 98% och är en av de mest stabila uppvärmningsformerna som finns på marknaden.

Oavsett om journalister eller kunder kan uppfatta våra driftstörningar som en brist i leveranserna vill vi ändå fortsätta att exponera den här informationen externt eftersom det ger våra 1702 fjärrvärmekunder en tidig information om läget när det väl uppstår en leveransstörning som behöver hanteras.


Blå himmel och toppen av fasaden av värmeverket samt skorsten med vit rök