Information avbrotten 12 januari
2020-01-13

Information avbrotten 12 januari

Under söndagen drabbades vi av ett kortare elavbrott i området för Lassabacka och Göingegården i Varberg.

Detta innebar i sin tur att Göingegården blev utan internet samt att vår fjärrvärmeproduktion för hela Varberg påverkades. Avbrotten åtgärdades under söndagen, först elen och därefter följt av fjärrvärmen som tar lite längre tid att få igång igen.