2022-04-27

Hållbarhetsredovisning 2021

Att verka i vår tids mest spännande bransch är en ynnest där våra medarbetare går till jobbet varje dag med möjligheten att få vara en del av omställningen mot det fossilfria samhället.

Ta gärna några minuter och passa på att gå igenom vår Hållbarhetsredovisning för 2021. Där kan du läsa hur vi på Varberg Energi arbetar för våra framtida generationer. Mycket nöje!

Hållbarhetsredovisning 2021

Här finns också vår Bokslutskommuniké för 2021

Bokslutskommuniké 2021 Varberg Energi-koncernen

 

länkad bild på två personer i höstkläder som leendes går mot kameran hand i hand