Förändringar energiskatt 2017
2017-01-10

Förändringar energiskatt 2017

Förändringar energiskatt el
Från och med 1 januari 2017 höjs energiskatten med 0,3 öre/kWh till 29,5 öre/kWh exklusive moms (36,9 öre/kWh inklusive moms).

I de kommuner i norra Sverige som har en lägre energiskatt kommer den att höjas till 19,9 öre/kWh exklusive moms (24,9 öre/kWh inklusive moms).

Förändringar sker även för företag som bedriver tillverkning och tidigare haft reducerad energiskatt. Från årsskiftet tas endast en skattesats ut, normalskatten på 29,5 öre/kWh exklusive moms. Lägre skatt fås genom avdrag i deklarationen eller ansökan om återbetalning från Skatteverket.

Förändringar energiskatt och koldioxidskatt naturgas
Riksdagen har beslutat att höja energiskatten och koldioxidskatten för Naturgas från den 1 januari 2017. Energiskatten höjs till 0,945 kr/Nm3 exklusive moms och koldioxidskatten höjs till 2,424 kr/Nm3 exklusive moms.

Observera att biogas fortfarande inte är skattepliktig.