Flödespremie på fjärrvärmen
2022-02-10

Flödespremie på fjärrvärmen

Från och med 1 januari 2022 kommer våra företagskunder inom det centrala fjärrvärmenätet att bekanta sig med en flödespremie på sina fjärrvärmefakturor.

Flödespremien gäller bara för månaderna oktober – april och syftar till att ge kunderna incitament att effektivisera sina kundanläggningar.

Varberg Energi beräknar varje månad ett medelvärde för alla företagskunders kundcentraler. De kunder som har en sämre avkylning än medelvärdet behöver betala en avgift för detta, medan de kunder som har en bättre avkylning än medelvärdet får ett avdrag på sin faktura.

Flödespremien är intäktsneutral och ger således inga ytterligare intäkter till Varberg Energi, utan syftet är som sagt att stimulera våra större kunder till att skicka tillbaka så låga returtemperaturer som möjligt.

Ta reda på mer om vår Flödespremie.

På sidan Din Kundcentral finns mer information om hur man kan arbeta för att effektivisera sin fjärrvärmecentral.