Energiskatten flyttas till elnätsföretagen
2017-11-01

Energiskatten flyttas till elnätsföretagen

Från 1 januari 2018 fakturerar ditt elnätsföretag dig för energiskatten på el.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Tidigare har denna skatt fakturerats av ditt elhandelsföretag. Detta innebär inga ökade kostnader för dig – bara en förflyttning.

För dig som får både elhandelsavgiften och elnätsavgiften på samma faktura kommer energiskatten att återfinnas under rubriken för dina elnätskostnader i stället för som nu, under dina elhandelskostnader.

Läs mer om elskatteflytten på vår hemsida.