Energiskatten 2018
2018-03-15

Energiskatten 2018

Från 1 januari 2018 fakturerar, enligt riksdagsbeslut, elnätsföretagen energiskatten på el istället för elhandelsföretagen. Energiskatten höjs samtidigt med 0,6 öre/kWh till 33,1 öre/kWh exkl moms (41,38 öre/kWh inkl moms).

De nya reglerna innebär även följande ändringar:

Gränsen för godkännande som frivilligt skattskyldig sänks. Är elanvändningen större än 10 GWh el per år, kan man ansöka om att bli frivilligt skatteskyldig hos Skatteverket. Detta innebär att man sköter hanteringen av energiskatten själv. 

Försäkranssystemet för energiskatt på el avskaffas, samtidigt som möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig utvidgas till de elanvändningsområden som har omfattats av försäkranssystemet*.

Istället för att lämna in en försäkran kan dessa verksamheter ansöka hos Skatteverket om:

Frivillig skattskyldighet om den totala elanvändningen överstiger 10 GWh per kalenderår. Den övervägande delen av elanvändningen ska ske i industriell verksamhet eller i en datorhall. Dessa företag kan själva göra avdrag i deklarationen för energiskatt på el och behöver inte ansöka om återbetalning i efterhand.

Återbetalning av energiskatt i efterhand då man inte omfattas av möjligheten till frivillig skattskyldighet enligt ovan. Det gäller för elanvändningen i industriell verksamhet, jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, datorhallar och landström i skepp. Från den 1 januari 2018 har även verksamheter som använder el för spårbunden trafik, kemisk reduktion, elektrolytiska processer, framställning av vissa energiprodukter, metallurgiska och mineralogiska processer möjlighet att ansöka om återbetalning av energiskatt.

Från årsskiftet införs även en möjlighet att ansöka om månadsvis istället för kvartalsvis återbetalning av energiskatten på el. Efter återbetalning uppgår energiskatten på el slutligen till 0,5 öre/kWh exkl moms.

Nedsättning av energiskatt för användning av el i datorhall utvidgas genom att kravet på att anläggningens sammanlagda installerade effekt sänks från 0,5 till 0,1 megawatt.

Mer information om förändringarna gällande energiskatt på el finns att läsa på Skatteverkets hemsida https://www.skatteverket.se/elskatt.

 *) Användning av el för spårbunden trafik, kemisk reduktion, elektrolytiska processer, framställning av vissa energiprodukter, metallurgiska och mineralogiska processer.