Stora energibesparingar genom byte till LED-ljus
2017-05-15

Stora energibesparingar genom byte till LED-ljus

Nu byter Varberg Energi ut i princip all gatubelysning till energisnål LED – vilket innebär att energiåtgången mer än halveras mot tidigare.

Under de senaste 20 åren har rejäla energibesparingar gjorts för gatubelysningen i Varberg. I mitten av 90-talet beslutade Varberg Energi att byta ut dåtidens kvicksilverbelysning i det egna belysningsbeståndet till det mer energibesparande alternativet med högtrycksnatrium. Genom bytet, som var helt genomfört 2002, nästintill halverades energiåtgången.

Nu är det dags för ytterligare en konvertering och den sker i samband med att Varberg Energi har tagit över driften och skötseln av all kommunal belysning. Bytet, som påbörjas i mitten av maj i år och beräknas ta runt fyra år, innebär att företaget investerar 19 miljoner kronor i den nya tekniken.

 

Bytet startar vid de stora lederna

- Redan för tio år sedan började vi undersöka möjligheterna kring att hitta ett ännu mer energibesparande alternativ och vi har provat oss fram med olika tekniker, förklarar Jan-Inge Svensson, projekteringsingenjör på Varberg Energi.

- LED är en av dem och Varberg Energi har fattat beslut om att byta ut nästan alla 12 000 armaturer i Varbergs kommun till energisnål LED-teknik. Genom bytet görs ytterligare en halvering av energiåtgången.

 

Bytet till LED-belysning börjar vid de stora lederna i centrala Varberg. Det är här man kan göra de största energibesparingarna och det är också denna belysning som är i mindre bra skick. Vid årets slut kommer mellan 1500 och 2000 armaturer ha bytts ut.

Det föreligger ett kommande reinvesteringsbehov för ett stort antal stolpar och kablar – vissa av dem är idag 50-60 år gamla - och den energibesparing som görs tack vare bytet till LED bekostar till stor del det här behovet.

 

Inte bara en lyktstolpe

- Vi tog över all gatubelysning från kommunen vid årsskiftet och vårt fokus ligger på att se till så all belysning både moderniseras och fungerar som den ska, förklarar Björn Sjöström, VD på Varberg Energi.

- Hamn & Gatuförvaltningen har fokus på belysningsstrategin. Det innebär att de utvecklar gestaltningen och själva gatumiljön och vi belysningsanläggningen. Vi har ett nära samarbete och en dialog kring exempelvis utformningen. Belysningen längs Strandpromenaden, i Engelska parken och längs Vallgatorna är exempel på projekt där vi jobbat tillsammans och med mycket lyckade resultat.

 

I framtiden kommer lyktstolparna att fungera som mer än enbart ljuspunkter. Med ny teknik kan ytterligare utrustning kopplas in i stolparna. Några exempel är utrustning som kan hjälpa till att hitta lediga parkeringsplatser, mäta snödjup, varna för översvämningar, visa informationsskyltar, innehålla sensorer för klimat och mycket annat.

 

- Det finns mängder av smarta funktioner som redan nu testas på olika håll i landet och idéer kring nya användningsområden tillkommer hela tiden. Flera av dem kommer vi med all säkerhet att applicera i vårt belysningsnät här i Varberg.

 

För ytterligare information kontakta

Björn Sjöström, VD Varberg Energi AB

bjorn.sjostrom@varbergenergi.se

0340-62 88 60                                                   

 

Jan-Inge Svensson, Projekteringsingenjör Varberg Energi AB

jan-inge.svensson@varbergenergi.se

0340-62 88 49