Byte till LED-belysning
2017-08-24

Byte till energieffektiv belysning

Nu fortsätter vi det stora arbetet med att byta ut äldre gatubelysning mot ny och energieffektiv LED-belysning.

Vi kommer att jobba med det här under hela hösten och vi börjar med Österleden mellan väg 153 och Österängsvägen. Senare i höst kommer vi att fortsätta med de större lederna och cirkulationsplatserna inne i Varberg. Arbetet kommer att utföras vardagar mellan klockan 09-15 för att underlätta i trafiken.

 

skylift och tma-bil jobbar med att byta till led-lampor i gatubelysningen