Bredbandsutbyggnaden
2020-05-18

Bredbandsutbyggnaden i Varberg

Bredbandet i Varberg har de senaste åren byggts ut med full fart. Nyligen har glädjande statistik från Post- och telestyrelsen presenterats och den visar att vi som bor i Varbergs kommun har goda förutsättningar till en bra bredbandsuppkoppling.

Det som framför allt skiljer Varberg från resten av landet är uppkopplingsmöjligheterna på landsbygden. Tre av fyra boende på landsbygden i Varberg har en fiberanslutning medan endast hälften av de boende i landet i stort är uppkopplade.

Tittar man på statistiken över de som har nära till en bredbandsanslutning på landsbygden – det vill säga goda möjligheter att ansluta sig - är den hela 87 % i Varberg. Motsvarande siffra för Sverige är totalt 59 %.

Kvinna sitter på trästock i skogen i motljus och lyssnar på musik 

- Den goda tillgången till bredband öppnar många möjligheter för att kunna bo på landsbygden med hög livskvalitet. Du kan studera, jobba på distans och streama tjänster vilket underlättar för landsbygden att närma sig arbete, högre utbildning och kultur, säger Ulrika Ryhlin, utvecklingsstrateg för landsbygds och näringslivsfrågor hos Näringslivs- och destinationskontoret i Varberg.

- I framtiden kan vi se att den goda tillgången på bredband med hög hastighet kan främja nya servicelösningar som till exempel varuskåp, dagligvaruleveranser, takeaway-beställningar och mycket mer som kan tänkas utvecklas där bredband är en förutsättning, sammanfattar Ulrika Ryhlin.

I våra tätbebyggda områden har 98 % av hushållen nära till en bredbandsanslutning. På Varberg Energi fortsätter vi utbyggnaden och planerar att ansluta ytterligare cirka 1 000 hushåll och företag under 2020.