Belysning på strandpromenaden tillfälligt släckt
2017-05-12

Belysning på strandpromenaden tillfälligt släckt

Den nya räckesbelysningen mellan Ankaret och Kåsa är tillfälligt släckt till och med slutet av juni.

Skälet är att en del ljuspunkter inte lyser som de ska. Felsökning pågår och åtgärder görs under våren och försommaren.