2017-11-13

Vi har under nästan ett års tid testat ett nytt sorts miljövänligt biobränsle/drivmedel – EcoPar Bio.

2017-11-01

Från 1 januari 2018 fakturerar ditt elnätsföretag dig för energiskatten på el.

2017-09-21

Behovet av laddstationer fortsätter att öka och för att möta efterfrågan väljer Varberg Energi nu att ansluta sig till InCharge, ett internationellt laddnätverk för elbilar.

2017-08-24

Nu fortsätter vi det stora arbetet med att byta ut äldre gatubelysning mot ny och energieffektiv LED-belysning.

2017-07-05

Varbergs kommun har beviljats så kallade ”gröna lån” för investeringar i VIVABs (Vatten & Miljö i Väst AB) projekt Norra kuststammen och ultrafilteranläggningen på Kvarnagårdens vattenverk samt i Varberg Energis biobränsleeldade värmeverk – Flisan af Varberg.

2017-06-07

I enlighet med Energiöverenskommelsen från 2016 så har Riksdagen beslutat att höja energiskatten på el för hushåll och tjänsteföretag. Höjningen träder i kraft den första juli i år.

2017-05-17

Natten till tisdag stals drygt 140 solcellspaneler vid vår Solcellspark – Solsidan.

2017-05-15

Nu byter Varberg Energi ut i princip all gatubelysning till energisnål LED – vilket innebär att energiåtgången mer än halveras mot tidigare.

2017-05-12

Den nya räckesbelysningen mellan Ankaret och Kåsa är tillfälligt släckt till och med slutet av juni.

2017-04-26

Den nya solcellsparken Solsidan intill E6:an strax utanför Tvååker, fortsätter att dra till sig positiv uppmärksamhet.

2017-02-15

Efter att Deutsche Windtechnik AB etablerade sig i Sverige i september 2016, fortsätter Deutsche Windtechnik AB kontinuerligt sin expansion i Skandinavien.

2017-01-25

”Öppenhet och mångfald är en viktig framgångsfaktor”

2017-01-24

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har utsett Sveriges vackraste värmeverk.

2017-01-19

På måndag den 23 januari är det Elens dag.