1000 dagar
2020-03-13

1000 dagar

Det är med tacksamhet vi noterar att alla medarbetare varit fria från olycksfall som inneburit frånvaro i mer än 1000 dagar! 

Att vara i minst lika bra form när man går hem från jobbet som när man kom dit är inte att ta som en självklarhet. Det finns risker i alla yrken, i alla moment. Det gäller att vinna den kampen varje dag genom planering, eftertänksamhet, bra rutiner och verktyg samt genom kollegor som bryr sig.

På Varberg Energi har vi alltid jobbat med vår arbetsmiljö på olika sätt. Det kan handla om att vi certifierat oss inom arbetsmiljöområdet, går utbildningar, gör riskobservationer, har anläggningar i gott skick med mera.

Viktigast är ändå det egna ansvarstagandet och det kollegiala stödet i vardagen. Även om vi inte använder uttrycket STARK så mycket i vardagen så är det det som kännetecknar hur vi gör, det vill säga Stannar upp, Tänker efter, Agerar, Reflekterar och Kommunicerar. Och det ska vi fortsätta med i 1000 dagar till.

 

Marie Alowersson
Hållbarhets- och kvalitetschef