Nyheter

2022-05-16

I mars månad ansökte Varberg Energi om kompensation till våra elnätskunder och vi har fått drygt 28 miljoner kronor i stöd som nu är på väg ut till kunderna.

2022-04-27

Att verka i vår tids mest spännande bransch är en ynnest där våra medarbetare går till jobbet varje dag med möjligheten att få vara en del av omställningen mot det fossilfria samhället.

2022-04-26

Fredag den 29 april har vi stängt kontoret, vår växel, Kundservice, IT-support samt godsmottagningen på grund av en bolagskonferens där vi vill att all personal ska få möjlighet att delta samtidigt. Från måndagen den 2 maj är det öppet som vanligt igen.

2022-04-20

Torsdag den 21 april klockan 10.30 sätter vi igång en systemuppdatering för Mina Sidor.

2022-04-12

OX2 - som utvecklar, bygger och säljer storskalig land- och havsbaserad vindkraft och solkraft - och Varberg Energi har tecknat ett samarbetsavtal för kunskapsdelning och utveckling av flexibilitetstjänster för elnätet.

2022-04-11

SABA - Swedish Art and Business Awards - är ett pris som varje år delas ut för att uppmärksamma framgångsrika samarbeten mellan kultur, näringsliv och offentlig sektor. 

2022-04-11

Skärtorsdagen den 14 april har vår växel, Kundservice och IT-support öppet till klockan 12.00.

2022-03-15

Rubrikerna har varit många under den gångna vintern gällande de extremhöga elpriserna. Höga gaspriser på kontinenten, nu senast till följd av Ukrainakriget, har ofta lyfts som en av huvudorsakerna till de höga elpriserna.

2022-03-03

Fredagen den 4 mars kommer gatubelysningen i Varberg att vara tänd från och med  klockan 08.00 till cirka 15.00. Detta på grund av att Hallandstrafiken behöver göra underhåll på sina väderskydd.

2022-03-02

Tillsammans med Varbergs kommun och Varbergs Sparbank genomförs en ljusmanifestation i centrum under 12 dagar till stöd för Ukraina.

2022-03-01

Tack vare en mild och blåsig väderlek har spotpriset på el i januari och februari successivt blivit allt lägre i jämförelse med de brutalt höga priserna från i december förra året.

2022-02-25

Riksdagen har nu fastställt elpriskompensationen och det är Kammarkollegiet som kommer att samordna uppdraget att dela ut den statliga kompensationen via elnätsbolagen.

2022-02-24

Läget i Ukraina är tragiskt och ledsamt på alla sätt. Läget påverkar även energimarknaden eftersom stora delar av den el som produceras i Europa görs med hjälp av naturgas. Vår energihandlare Anna Gesterling uppdaterar oss här på läget:

2022-02-22

Återigen drabbas elhandelskunder med rörligt avtal i hela landet av höga elprisnivåer.

2022-02-10

Från och med 1 januari 2022 kommer våra företagskunder inom det centrala fjärrvärmenätet att bekanta sig med en flödespremie på sina fjärrvärmefakturor.

2022-02-01

Vill du komma i kontakt med oss och ställa frågor eller ta reda på något annat?

2022-01-19

Med anledning av beslut om nya bostäder i kommunens norra delar, påbörjar vi arbetet med att anlägga och erbjuda fjärrvärme i området.

2022-01-12

Regeringen har idag, den 12 januari, kommunicerat offentligt att cirka 6 miljarder kronor från stadskassan ska användas för att kompensera elkunder i Sverige.

2021-12-03

Nästa års prisjusteringar är kommunicerade via fakturabilagor och i Hallands Nyheter. Nedan följer en sammanställning som beskriver vilka omvärldsfaktorer och närvärldsfaktorer som påverkar oss och prissättningen för gas, elnät och fjärrvärme.