Nyheter

2022-08-18

Allt fler energiföretag satsar på fjärrkyla och marknaden växer i Sverige i takt med varmare somrar och ökad efterfrågan från bland annat fastighetsbolag. Läs en artikel hos Tidningen Energi om hur vi och våra branschkollegor satsar på fjärrkyla.

2022-08-18

Med höga elpriser är solceller en lönsam affär för i princip alla fastighetsägare. Hör vår VD Björn Sjöström berätta om varför Varberg ligger i topp när det gäller solenergi.

2022-07-22

Åskoväder kan dyka upp plötsligt under varma sommardagar, så se till att du skyddar din elektroniska utrustning.

2022-06-03

Riksdagen har fastställt att elpriskompensationen även ska gälla för mars månad i elområde 3 och 4 (södra och mellersta Sverige).

2022-06-01

Höstlovsevenemanget Rys och Mys från Varberg tog under måndagskvällen hem första pris för bästa kultur- och näringslivssamarbete i tävlingen Swedish Arts and Business Awards 2022. Priset delades ut i Borås på Textile Fashion Centre, av juryns hedersordförande Prins Carl Philip.

2022-05-17

I dag är det svårt att tänka sig livet utan en bra bredbandsuppkoppling men det är en förhållandevis ny företeelse.

2022-05-16

I mars månad ansökte Varberg Energi om kompensation till våra elnätskunder och vi har fått drygt 28 miljoner kronor i stöd som nu är på väg ut till kunderna.

2022-04-27

Att verka i vår tids mest spännande bransch är en ynnest där våra medarbetare går till jobbet varje dag med möjligheten att få vara en del av omställningen mot det fossilfria samhället.

2022-04-20

Torsdag den 21 april klockan 10.30 sätter vi igång en systemuppdatering för Mina Sidor.

2022-04-12

OX2 - som utvecklar, bygger och säljer storskalig land- och havsbaserad vindkraft och solkraft - och Varberg Energi har tecknat ett samarbetsavtal för kunskapsdelning och utveckling av flexibilitetstjänster för elnätet.

2022-04-11

SABA - Swedish Art and Business Awards - är ett pris som varje år delas ut för att uppmärksamma framgångsrika samarbeten mellan kultur, näringsliv och offentlig sektor. 

2022-03-15

Rubrikerna har varit många under den gångna vintern gällande de extremhöga elpriserna. Höga gaspriser på kontinenten, nu senast till följd av Ukrainakriget, har ofta lyfts som en av huvudorsakerna till de höga elpriserna.

2022-03-03

Fredagen den 4 mars kommer gatubelysningen i Varberg att vara tänd från och med  klockan 08.00 till cirka 15.00. Detta på grund av att Hallandstrafiken behöver göra underhåll på sina väderskydd.

2022-03-02

Tillsammans med Varbergs kommun och Varbergs Sparbank genomförs en ljusmanifestation i centrum under 12 dagar till stöd för Ukraina.

2022-03-01

Tack vare en mild och blåsig väderlek har spotpriset på el i januari och februari successivt blivit allt lägre i jämförelse med de brutalt höga priserna från i december förra året.

2022-02-25

Riksdagen har nu fastställt elpriskompensationen och det är Kammarkollegiet som kommer att samordna uppdraget att dela ut den statliga kompensationen via elnätsbolagen.

2022-02-24

Läget i Ukraina är tragiskt och ledsamt på alla sätt. Läget påverkar även energimarknaden eftersom stora delar av den el som produceras i Europa görs med hjälp av naturgas. Vår energihandlare Anna Gesterling uppdaterar oss här på läget:

2022-02-22

Återigen drabbas elhandelskunder med rörligt avtal i hela landet av höga elprisnivåer.

2022-02-10

Från och med 1 januari 2022 kommer våra företagskunder inom det centrala fjärrvärmenätet att bekanta sig med en flödespremie på sina fjärrvärmefakturor.

2022-02-01

Vill du komma i kontakt med oss och ställa frågor eller ta reda på något annat?