Sponsring

Sponsring

Vi sponsrar klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle i vår kommun.

Det som ger Varbergs invånare glädje, liv och rörelse tycker vi är viktigt, det hjälper Varberg att grönska i framtiden. Vi satsar på aktiviteter vi tror på och kan stå för. Sponsring är en del av vår totala kommunikation och marknadsföring. Den ska återspegla våra värderingar och vårt varumärke. Vi vill också att vår sponsring ska inspirera föreningslivet till att tänka hållbarhet i sin verksamhet.

Alla ansökningar vill vi ska...

... ske skriftligt och komma in i god tid. Om det gäller ett event ska din ansökan göras senast en månad innan
... tydligt visa hur Varberg Energi kan synliggöras och andra samarbetsförslag samt vilket belopp som är aktuellt
... visa upp hur föreningen bidrar till en hållbar insats inom något av områdena miljö, ekonomi, socialt eller kulturellt
... tydligt visa en marknadsföringseffekt som uppfyller sponsringsbeloppet
... sändas till sponsring@varbergenergi.se


Vi tackar nej till...

... politiska partier eller religiösa organisationer
... organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö
... enskilda personer utan föreningstillhörighet
... passiv och rutinmässig sponsringsverksamhet