Omtanke ger energi

Omtanke ger energi

Överallt finns det eldsjälar som utan egen vinning vill göra skillnad för andra. Vi vill varje år lyfta fram en ny eldsjäl - ett lokalt projekt eller en förening - som arbetar för att hjälpa andra.

Tillsammmans vill vi visa att med lust och engagemang går det att uppnå förändringar och ge ett litet bidrag till en bättre livskvalitet. Vi kallar vårt bidrag - Omtanke ger energi!

2017 delades gåvan ut till Ungdomsjouren Tigerlilja i Varberg för deras arbete med alla ungdomar som har funderingar, frågor eller bara söker någon att prata med. Tigerlilja jobbar med chatt, mail, personligt stöd vid t ex polisbesök, läkarbesök, ungdomsmottagning mm och gruppträffar. De jobbar också förebyggande med besök i skolor, ungdomsgårdar mm. De driver bland annat ett attitydsförändringsprojekt som heter #nomeansno

Tidigare mottagare av Omtanke ger energi:

Hallifornia och projektet Welcome to Hallifornia där alla ensamkommande flyktigbarn i Varbergs kommun bjöds in till Hallifornia. Projektet gav de ensamkommande flyktigbarnen en möjlighet att ingå i en gemenskap, träffa andra människor och utbyta tankar och idéer. 

Pride Varberg och HBTQ Sörse - för att de båda arbetar för ett mer öppet samhälle och för allas lika människovärde och rättigheter.

Auschwitz99' - för att de arbetar med frågor som rör demokrati, etik och människovärde och medvetandegör ungdomar i Varberg om konskvenser av rasism och nazism.

Givewatts - för att de skänker solcellsdrivna lampor till skolor i Kenya, som i sin tur sedan lånar ut lamporna till skolbarnen. Att få en lampa gör skillnad - eleverna presterar mer och får högre betyg när de har möjlighet att läsa sina läxor ordentligt och på det sättet får de chans till en bättre framtid.

Frälsningsarmén i Varberg - för deras soppluncher och matkassar, och deras sociala engagemang och stöd till människor som hamnar i en situation där de behöver hjälp.

Nattvandrarna - för att de med sin närvaro på stan skapar en bättre miljö för ungdomarna i Varberg.
och
SSRS - Sjöräddningssällskapet i Bua för att de på frivillig basis ställer upp för nödställda till sjöss.

DHR – De Handikappades Riksförbund i Varberg för deras arbete med frågor som rör livsvillkoren för personer med rörelsehinder.

Lions - Genom Lions Quest-projektet ’Tillsammans’ arbetar Lions för att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar i Varberg.

Kvinnojouren - för deras arbete mot våld i vardagen.

Almers hus - för att de erbjuder familjer med cancersjuka barn möjlighet till avkoppling i vardagen.

Vi stöttar även bland annat även BRIS och Naturskyddsföreningens arbete.

Vi tänker på framtiden, gör det du också.