Omtanke ger energi

Omtanke ger energi

Överallt finns det eldsjälar som utan egen vinning vill göra skillnad för andra. Vi vill varje år lyfta fram en ny eldsjäl - ett lokalt projekt eller en förening - som arbetar för att hjälpa andra.

Tillsammmans vill vi visa att med lust och engagemang går det att uppnå förändringar och ge ett litet bidrag till en bättre livskvalitet. Vi kallar vårt bidrag - Omtanke ger energi!

Årets mottagare av Omtanke ger energi

Ett Mjukare Varberg - bestående av Kristin & Jonas Lagerqvist samt Anna Linton - har fått ta emot vårt pris "Omtanke ger energi" för 2019. Ett Mjukare Varberg visar både mod och driv i social hållbarhet och vilja att lyfta fram och prata om de utmaningar dagens unga möter i vårt digitala samhälle. Det behövs vardagshjältar som inspirerar andra i frågan hur vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa ett mjukare Varberg för ungdomar att leva och växa upp i.

Tidigare mottagare av Omtanke ger energi:

Fotbollsföreningen Unite People har visat både mod och driv i social hållbarhet. De bygger gemenskap och uppmärksammar viktiga frågor i vardagen. Med stort engagemang inspirerar och vägleder de ungdomar.

Ungdomsjouren Tigerlilja i Varberg som arbetar med alla ungdomar som har funderingar, frågor eller bara söker någon att prata med. Tigerlilja jobbar med chatt, mail, personligt stöd vid t ex polisbesök, läkarbesök, ungdomsmottagning mm och gruppträffar.

Hallifornia och projektet Welcome to Hallifornia där alla ensamkommande flyktigbarn i Varbergs kommun bjöds in till Hallifornia. Projektet gav de ensamkommande flyktigbarnen en möjlighet att ingå i en gemenskap, träffa andra människor och utbyta tankar och idéer. 

Pride Varberg och HBTQ Sörse - för att de båda arbetar för ett mer öppet samhälle och för allas lika människovärde och rättigheter.

Auschwitz99' - för att de arbetar med frågor som rör demokrati, etik och människovärde och medvetandegör ungdomar i Varberg om konskvenser av rasism och nazism.

Givewatts - för att de skänker solcellsdrivna lampor till skolor i Kenya, som i sin tur sedan lånar ut lamporna till skolbarnen. Att få en lampa gör skillnad - eleverna presterar mer och får högre betyg när de har möjlighet att läsa sina läxor ordentligt och på det sättet får de chans till en bättre framtid.

Frälsningsarmén i Varberg - för deras soppluncher och matkassar, och deras sociala engagemang och stöd till människor som hamnar i en situation där de behöver hjälp.

Nattvandrarna - för att de med sin närvaro på stan skapar en bättre miljö för ungdomarna i Varberg.
och
SSRS - Sjöräddningssällskapet i Bua för att de på frivillig basis ställer upp för nödställda till sjöss.

DHR – De Handikappades Riksförbund i Varberg för deras arbete med frågor som rör livsvillkoren för personer med rörelsehinder.

Lions - Genom Lions Quest-projektet ’Tillsammans’ arbetar Lions för att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar i Varberg.

Kvinnojouren - för deras arbete mot våld i vardagen.

Almers hus - för att de erbjuder familjer med cancersjuka barn möjlighet till avkoppling i vardagen.

Vi stöttar även bland annat även BRIS och Naturskyddsföreningens arbete.

Vi tänker på framtiden, gör det du också.