Almedalen

Almedalen

Vi summerar Almedalen och lägger nya insikter och intressanta möten till listan.

Vi pratade ledarskap och social hållbarhet, solelparker och laddinfrastruktur – tack till alla som kom för att lyssna. Om du vill ta del av våra dagar i Almedalen finns det en del länkar här.

Önskar alla en avkopplande sommar!

Ledarskap i en hållbar & digital affärs(r)evolution - hur står sig ditt sätt att leda?

Den 6:e vågen av tillväxt är hållbar baserad på en digital revolution. I en värld där de globala utmaningarna är många och tydliga, och ny teknik snabbt blir gammal krävs nya typer av företag med ett nytt ledarskap. Hinner de klassiska hierarkiska företagen med eller kommer de att försvinna?
Arrangör: Centigo

Sol - världens billigaste energikälla?

Seminariet handlade om möjligheterna för storskaliga solcellsanläggningar i Norden.
Arrangör: Vattenfall, Svensk Solenergi
Vattenfalls och Svensk Solenergis film från seminariet. 
(Klicka på Kl 10:30-11.45 "Solcellsparker - världens billigaste energikälla?")

Solelparker – funkar det i Sverige?

Solelparker är vanliga utomlands men är sällsynta i Sverige. Våren 2016 byggde vi Sveriges största solelpark. Placering, storlek och teknikval visar att de fungerar även i Sverige. Vad behövs för att solelparker ska bli vanliga i Sverige? Varför är solelparker ett bra sätt att använda mark?  

Arrangör: Ekobanken, Solkompaniet, Varberg Energi

Mer om seminariet finns här. 

Samlingsbild över tre deltagare i Ekobanken samt vår VD

Laddinfrastrukturen - är den redo för fossilfria tunga transporter?

Lastbilarna släpper ut 5,6 miljoner ton CO2 om året - nära en tredjedel av vägtrafikens totala utsläpp. 97% av lastbilarna drivs fortfarande på diesel eller bensin. En gigantisk omställning måste ske om vi skall nå fossiloberoende 2030. Men vad måste vi göra med laddinfrastrukturen för elfordon?
Arrangör: Elbilsföreningen, Silent Mobility