Praktisera hos oss

Praktisera hos oss

"Jag kunde inte ha hamnat på en bättre praktikplats!" säger Ulrika Bjurklint, blivande energispecialist.

I den mån vi kan och har möjlighet, tar vi emot praktikanter och studiebesök av studenter som går utbildningar inom områden som passar vår verksamhet. På Campus Varberg finns en utbildning av Energitekniker med specialisering på vindkraft och flera av eleverna där har gjort praktik hos oss genom åren. 

Den senaste av våra praktikanter kom från KYH i Göteborg.

Sommaren 2016 var Ulrika Bjurklint från Varberg klar med sin 2-åriga utbildning på KYH i Göteborg där hon läst till ”Energispecialist Byggnader”. I utbildningen ingick två praktikperioder och redan inför den första sökte sig ”Ulle” till Varberg Energi.

Det var tack vare ett tips från en medresenär på tåget under pendlingen från Varberg till Göteborg som Ulle valde att kontakta Varberg Energi inför praktikperioden.

– Jag pratade vid ett tillfälle med en kille som jobbade på Chalmers och han rekommenderade mig att kontakta Varberg Energi, eftersom de ”tänker framåt och är väldigt innovativa”. Det var klart att jag ville till ett sådant företag!

Sagt och gjort. Ulle kontaktade Varberg Energi men fick veta att just då, för den första praktikperioden, passade det inte riktigt att ta emot någon praktikant.

– Men jag kände att jag SKA bara dit, skrattar Ulle. Så inför den andra, och dessutom längsta, praktikperioden gjorde jag ett nytt försök och denna gång blev det napp.

Som huvudhandledare hade hon Jan Sundquist, energirådgivare/säljledare fjärrvärme, biogas. Hon följde ofta med honom, men även andra medarbetare, ut på jobb.

– Jag fick vara med på möten med kommunen när det skulle diskuteras entreprenadarbeten och jag följde med tekniker ut till kunder. Jag hängde i princip på allt och alla och fullkomligt sög åt mig allt jag kunde.

Hennes största fokus låg på fjärrvärmedelen och det var också detta område som det efterföljande examensarbetet handlade om. I detta presenterade hon bland annat förslag på prismodeller, på hur fjärrvärmen skulle kunna optimeras och om hur man kan jobba ännu mer aktivt mot kunderna.

Ulle kan inte nog poängtera hur nöjd hon är med bemötandet hon fick på företaget under den här tiden.

– Alla var så otroligt hjälpsamma och jag kände aldrig en enda gång att jag var i vägen. Hur många frågor jag än ställde, speciellt till Jan, så fick jag alltid hjälp.  Jag skulle inte kunnat hamna på en bättre praktikplats!