Fiberföreningen NasarNet

Fiberföreningen NasarNet

Det som startade med att några grannar på Munkadammsvägen i Nasaret hade en gemensam önskan om att dra in fiber till sina hus, resulterade i en av kommunens största fiberföreningar med över 450 medlemmar.

Det var i maj 2015 som Bert Johansson flyttade in i sin och familjens nybyggda villa på höjden längst upp på Munkadammsvägen i Nasaret strax söder om Väröbacka. Redan under byggtiden tog han kontakt med Telia för att höra om möjligheterna att dra in en kopparkabel för telefoni i huset. 

-  Men jag fick snabbt klart för mig att den lösningen knappast var att tänka på. Det skulle bli alldeles för kostsamt. Och kanske inte heller vara den modernaste lösningen.

Intresset var stort – men inte tillräckligt

På Munkadammsvägen finns idag ett 15-tal hus och de allra flesta bebos av barnfamiljer. På väg hem från jobbet vid ett tillfälle, mötte Bert Johansson några av grannarna och stannade till. - Vi började prata fiber och jag tog på mig uppgiften att kontakta Varberg Energi för att höra mig för om vilka möjligheter som fanns för vårt område.

Samtalet mynnade ut i att man skulle göra ett utskick till ett antal hushåll i området för att checka av intresset. - Vi satte ihop ett informationsmaterial som kopierades i hundra exemplar som vi sedan delade ut i områdets brevlådor. Detta var i december och vi satte en ganska kort svarstid för att inte tappa fart.

Som väntat visade det sig att intresset för fiber var stort. Hela 77 av de 100 hushåll som fått utskicket lämnade in en intresseanmälan. Men trots det stora intresset var man fortfarande för få för att det skulle bli möjligt, eller ens intressant, för fibernätsleverantörerna att satsa på.

-  Så vi gjorde därför ytterligare ett utskick; denna gång till hushållen i Väröbacka, Sunvära, Nordvära, Källstorp och Ambjörnstorp. Och det gav önskat resultat. -  Nu blev vi runt 250 stycken och var äntligen med i matchen! 

Bildade en interimstyrelse

Utskicken utgjorde grunden för det första fibermötet, som hölls i februari 2016. - Inför det mötet försökte jag att göra ett så bra grundarbete som möjligt genom att bland annat läsa på hos Post- och Telestyrelsen om både lyckade och misslyckade fiberprojekt. Det var ett bra sätt att lära sig, så att vi skulle slippa att gå på onödiga fällor på vägen. 

På mötet bildades en interimstyrelse, till vilken Bert valdes som ordförande – en post han har även i den ordinarie styrelse som senare bildades, samtidigt som själva fiberföreningen.  

”Viktigt att hitta rätt kompetens till styrelsen”

Ett råd som Bert Johansson hade tagit till sig på vägen, var att försöka hitta rätt kunskap och kompetenser till den styrelse som slutligen skulle tillsättas. Vem i föreningen besatt till exempel kunskaper i ekonomi, i marknadsföring, i hur man driver en förening? Och inte minst, vem var kunnig på juridik och teknik? Det mesta visade sig finnas bland medlemmarna.

- Vi fick verkligen ihop en jättebra och kompetent styrelse som har ett gott samarbete, menar Bert Johansson. Möjligtvis är det väl den juridiska kunskapen som varit svårast att hitta och där har vi fortfarande ett litet ”hål”. 

Informationsmöten med leverantörer

Inför nästa steg, vilket var att välja fiberleverantör, sattes fem kriterier upp. Bland dem fanns ägarförhållanden, kvalitet, teknisk support och tjänsteerbjudanden.

-  Priset var faktiskt sekundärt, menar Bert Johansson. Det här är ju något som ska ligga i jorden i kanske 50 år och då är det andra delar som är viktigare. Vi ville dessutom inte bara hitta en leverantör utan också en långsiktig partner.

Efter att ha träffat ett antal leverantörer, utvärderat dem och presenterat respektive erbjudande för föreningsmedlemmarna, var det den 1 september 2016 dags för val. - Det blev ett rungande ja för Varberg Energi. De uppfyllde våra uppställda kriterier och var faktiskt billigast totalt sett också. 

Bra beslut att inte bygga och äga själv

Själva grävarbetet startar i april 2017 och skylten om att det ska det byggas fibernät här är redan på plats. Enligt plan kommer allt vara färdigt runt årsskiftet 2018-2019 och Bert Johansson är nöjd. 

-  Projektet har gått väldigt smidigt får man säga. Det känns bra att vi redan från början tog beslutet att inte bygga och äga fibernätet själva, som en del andra fiberföreningar väljer att göra. Varberg Energi kan det här och känns som en stabil och trygg samarbetspartner.