Fiber ger levande landsbygd

Levande landsbygd tack vare fiber

– Utan fibern hade vi inte kunnat ha kvar vår verksamhet här ute, konstaterar Erik Lindahl, som driver djurkliniken med veterinärmedicinsk grisrådgivning och hästtandvård som specialiteter.

Lundens Djurklinik startade i liten skala 1999. I företaget arbetar fem personer varav tre är veterinärer. - Bara att skicka ett enkelt mail var ett helsicke - att driva företag av det slaget ute på landsbygden var inte det lättaste vid den här tiden, erkänner Erik.

ERik Lindahl på knä framför kliniken tillsammans med sin hund.

– Med den uppringda modemuppkoppling vi hade då kom vi som mest upp i en hastighet av 19,9 kB/s… bara att skicka mail var ju ett helsicke. För att inte tala om när man skulle betala räkningar! Vi stod dessutom i begrepp att investera i en röntgenutrustning vid den här tiden och skulle vi kunna skicka röntgenbilder så var vi helt enkelt tvungna att hitta en annan lösning. Vi började med att först undersöka om det fanns möjlighet att få ADSL. Och det var ju inte bara vårt företag som hade behov av en snabb uppkoppling. Vi var ju flera stycken här ute, bland andra Ästad Gård och Fotograf Fredriksson.

När man fick veta att Varberg Energi skulle ansluta Sibbarps skola till fibernätet gjorde man gemensam sak och bildade fiberföreningen SidNet i Sibbarp-Dagsås. Detta var 2007 och sedan gick det undan.

– Det var en väldigt rolig tid. Så snart det blev klart att fiberföreningen kunde bildas, så delade vi upp arbetsuppgifterna mellan oss i gruppen och jag åtog mig att rita kopplingsschemat för hela Folkared. Sammanlagt var det 422 hushåll här som sa ja till att ansluta sig och det innebar att över 12 mil fiberkabel skulle dras.

Anslutningskostnaden blev lägre än vad man trott. Intresset för att ansluta sig till stadsnät via fiber var stort även bland de äldre, vilket man inte hade väntat sig. – Men de menade att ”det är ju som när elektriciteten kom – den ville man ju ha”.


Vid den här tiden fanns det inte några direkta bidrag för nybildade fiberföreningar att söka, men SidNet lyckades få loss en mindre summa pengar från Sparbanksstiftelsen. För att kunna presentera en vettig kalkyl var det viktigt att få med så många hushåll som möjligt, men de var som sagt inte några större problem.


– Vi tog fram en kalkyl som visade att det skulle kosta runt 15 000 kronor per anslutning. Men när allt var klart visade det sig att kostnaden landade på knappt hälften. Utan fibern hade verksamheten fått flyttas. Erik konstaterar att utan fiberanslutningen skulle han inte kunnat fortsätta att driva verksamheten från Folkared. 

– Definitivt inte! Utan den skulle vi aldrig ha kunnat bygga ut lokalerna som vi har gjort eller kunna bidra till den sysselsättning i bygden som vi gör  dag. Vi hade varit tvungna att flytta företaget antingen till Falkenberg eller in till Varberg.