Inför Almedalen

Almedalen

I år ska vi delta på Almedals-veckan i Visby

Nu planerar vi inför Almedalen 2017 och hoppas att vi ses på vårt seminarie 'Solelparker - funkar det i Sverige?' som vi arrangerar tillsammans med Solkompaniet och Ekobanken.Dessutom medverkar vi på ytterligare två seminarier. Vi hoppas på inspirerande och soliga dagar i Visby!


TISDAG den 4/7

Ledarskap i en hållbar & digital affärs(r)evolution - hur står sig ditt sätt att leda?
Den 6:e vågen av tillväxt är hållbar baserad på en digital revolution. I en värld där de globala utmaningarna är många och tydliga, och ny teknik snabbt blir gammal krävs nya typer av företag med ett nytt ledarskap. Hinner de klassiska hierarkiska företagen med eller kommer de att försvinna?

Plats: Teatersalongen på Teaterskeppet
Tid: 4/7 2017 13.45 - 14.30
Arrangör: Centigo

Här hittar du mer information om seminariet._______________________________________

ONSDAG den 5/7 

Sol - världens billigaste energikälla?

Seminariet handlar ommöjligheterna för storskaliga solcellsanläggningar i Norden. Deltagare inom energibranschen, företagsrepresentanter, politiker, myndigheter, m.fl.

Plats: Vattenfalls Energihus, Mellangatan 9 (bakom Donners Hotell)
Tid: 5/7 2017 10:30 - 11:45
Arrangör: Vattenfall, Svensk Solenergi

Här hittar du mer information om seminariet.

 

Solelparker – funkar det i Sverige?
Solelparker är vanliga utomlands men är sällsynta i Sverige. Våren 2016 byggde vi Sveriges största solelpark. Placering, storlek och teknikval visar att de fungerar även i Sverige. Vad behövs för att solelparker ska bli vanliga i Sverige? Varför är solelparker ett bra sätt att använda mark? Välkomna för ett spännande möte och en solig och energirik tillställning.

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, sal B22, Cramérgatan 3
Tid: 5/7 2017 13:00 - 13:50
Arrangör: Ekobanken, Solkompaniet, Varberg Energi

Här hittar du mer information om seminariet.

 

 

Laddinfrastrukturen - är den redo för fossilfria tunga transporter?

Lastbilarna släpper ut 5,6 miljoner ton CO2 om året - nära en tredjedel av vägtrafikens totala utsläpp. 97% av lastbilarna drivs fortfarande på diesel eller bensin. En gigantisk omställning måste ske om vi skall nå fossiloberoende 2030. Men vad måste vi göra med laddinfrastrukturen för elfordon?

Plats: Skeppsbron, H125
Tid: 5/7 2017 16:00 - 16:45
Arrangör: Elbilsföreningen, Silent Mobility

Här hittar du mer om seminariet.