Vill du veta mer om vårt företag? | Varberg Energi

Företaget

Vi finns med dig hela dagen, från det att du sätter på frukostkaffet till dess att du tittar på tv på kvällen och kanske avslutar men en bra bok i sänglampans sken.

Däremellan märker du av oss genom gatubelysningen, när du surfar på internet, värmen i skolan, på jobbet och hemma och genom smidigt fungerande telefoni. Vi finns med dig dygnet runt - för både nyttans och nöjets skull. Dessutom alltid med miljön i fokus.

Vårt företag

Varberg Energi är en energi- och IT-koncern som ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB. Vi är idag drygt 110 anställda och omsätter årligen knappt 720 miljoner. Våra verksamhetsgrenar är el, fjärrvärme, gas, energioptimering, bredband, internettjänster och energilösningar (laddinfrastruktur och solcellspaket). Vår omtanke om miljön innebär satsningar på egen produktion av förnybar energi. Som elleverantör säljer vi el till dig under namnet VIVA, vilket står för vind, vatten och sol – tre rena och förnyelsebara energikällor.

Vi har sedan starten expanderat både med nya verksamhetsgrenar och med nya medarbetare. 1987 började vi bygga kabel-tv nät i Varberg och ungefär samtidigt började vi också bygga ut naturgasledningarna. I början på 90-talet startade vår fjärrvärmeverksamhet och vi uppförde även vår första vindkraftpark. 

Vi arbetar utifrån de fyra strategierna:

  • Det hållbara företaget
  • Det kända företaget
  • Det effektiva företaget
  • Det innovativa företaget


Vår vision

Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt. Tolkat för Varberg Energi innebär det att vi siktar mot att vara: 
Lokalt förankrade och med VIVA nationellt känt, optimerar vi bidraget till hållbar samhällsutveckling inom energi- och bredbandstjänster.

Varberg kommuns vision 2025


Vår affärsidé

Med kundens behov i centrum, god etik, affärsmässighet och hög leveranssäkerhet erbjuder vi energi- och bredbandstjänster. Varberg Energi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle med egen förnybar energiproduktion. 


Våra värderingar

Värderingarna vi tagit fram är vår kompass i vardagen och vi arbetar dagligen med att dom ska synas i allt det vi gör.

Kunskap - "Jag utvecklar ständigt mitt kunnande och lär av mina egna och andras erfarenheter och delar gärna med mig av vad jag kan. Jag är medveten om och bidrar till en hållbar utveckling av samhället samt förstår de utmaningar kunden och kundens kund står inför!"

Nytänkande - "Fantasin får flöda. Jag är den som ser fördelarna med en ny innovation eller ny tanke. Jag utmanar andra med nya idéer och är gränsöverskridande i det jag gör och säger. Att jobba tillsammans för att utveckla och leverera våra tjänster är en självklarhet!"

Framåtanda - "Jag utmanar det etablerade arbetssättet genom att ständigt förbättra hur jag gör mina arbetsuppgifter, vilka verktyg jag använder och hur effektiv jag är. Jag vill framåt, men tänker efter före!"

Mod - "Jag är ärlig, rak och omtänksam i mina egna relationer och med mina kunder. Jag tar det extra steget för att underlätta för andra och är generös med beröm och uppskattande ord. Modig nog att ta upp brister och fel hos mig själv men även hos mina kamrater. Jag agerar med beslutsamhet."