Förnybar energi och energipositiva distrikt

Förnybar energi och energipositiva distrikt

ruta med grön färg

Området kan karakteriseras av lösningar som integrerar:

  • Hög andel lokalt producerad och konsumerad förnybar el på distriktsnivå
  • Energibesparingar på byggnadsnivå, som monskar invånarnas energiräkningar
  • Energibesparingar på disktiktsnivå

 


Exempel på projekt inom Förnybar energi och energipositiva disktrikt

Vindkraftverk i trä

Nästa generations vindkraft

Varberg Energi avser köpa Modvions första torn i kommersiell skala, ett 150 meter högt vindkraftverk med ett 110 meter högt modulärt torn i laminerat trä.

Ett partnerskap med enskilt företag som köper all produktion samt dito med startup Modvion som designar och bygger. Vindkraftverket beräknas resas tidigast 2021.

modvions logotype md blå bokstäver

trätorn ligger i en industrihall

röd placeringspilGeografisk placering: Västra Götaland

 
• Varberg Energi är en ”first mover” och det gagnar samhället att vara modig och anamma ny teknik.
• Mer förnybar el i systemet.
• Man undviker paradoxen att förnybar el framställs i konstruktion som idag kräver mycket energi att framställa ,som i t ex stål.
• Det bromsar klimatpåverkan och stödjer 1,5 C målet.
• Modvions torn möjliggör byggandet av kostnadseffektiva höga vindkraftverk –en nyckel för ett koldioxidneutralt energisystem.

illustration glad smiley och ordet wow

Vi har ett cirkulärt perspektiv.

- Vad händer med vindkraftverket när det har levererat klart?
- Det ska flisas ner; och blir då en s k koldioxidsänka.

 

Ingår i större sammanhang

Mer förnybar elproduktion

 

 

Bubblare