2021-04-26

Hållbarhet går samman med affärs- och organisationsutveckling

Vi samlar nu våra krafter inom hållbarhet, kvalitet, affärsutveckling, innovation, digitalisering, intern it-support och utveckling i ett gemensamt affärsområde, Utveckling och Hållbarhet. Syftet är att öka vår förmåga att utveckla nya tjänster och fortsätta stärka vår interna organisation, med en naturlig utgångspunkt i hållbarhet.

- Marie Alowersson har gjort ett förtjänstfullt arbete med att utveckla vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete, liksom Lars Wessman har utvecklat Inforgi. Det är nu rätt tidpunkt att samla dessa två verksamheter i ett affärsområde för att få hållbarhet att bli en naturlig del i allt vi gör, utveckla våra interna arbetssätt och ta fram nya tjänster baserat på digitaliseringens möjligheter, säger vd Björn Sjöström.

Den nya affärsområdet Utveckling och Hållbarhet kommer att ledas av Mats Balkö som blir AO-chef och ingår i ledningsgruppen. Mats har en bakgrund från främst energi-, it- och bemanningsbranschen, där han ansvarat för digitalisering, hållbarhet och affärsutveckling.

Mats har varit hos oss på Varberg Energi i tio månader och ser fram emot sin nya roll:
- Vi befinner oss mitt i stora möjligheter! Hela energimarknaden förändras och staden växer. Nya aktörer dyker upp på vår marknad och nya typer av tjänster efterfrågas. Samtidigt har vi en lång tradition inom företaget och mycket värdefull erfarenhet. Medarbetare inom Varberg Energi har byggt upp en fantastisk infrastruktur. Utmaningen är att affärsmässigt, kulturellt och tekniskt utveckla företaget på ett sätt så att befintligt och nytt kan mötas.

porträtt mats balkö
Mats Balkö, affärsområdeschef AO Utveckling och Hållbarhet

AO Utveckling och Hållbarhet ansvarar för att utveckla tjänster som ligger två till tre år framåt i tiden. Affärsområdet ska också stödja organisationen så att man via processer, it och kvalitetsarbete kan leverera dessa tjänster, på ett ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt hållbart sätt.

- Jag hoppas och tror att vi kan bidra på ett konkret sätt. Varken hållbarhet eller utveckling har något värde ”i sig”, utan vi behöver se till att vara ett verktyg för verksamheten att komma framåt, ett stöd för Varberg Energi att vara det företag vi vill vara, för både kunder och medarbetare, avslutar Mats Balkö.