2024-01-26

Grönt avdrag gäller för Ferroamp-installationer

Skatteverket lämnade igår, den 25 januari, nya besked om grönt avdrag. Varberg Energis tolkning är att det gäller för Ferroamp-anläggningar.

Skatteverkets nya tolkning:
”För att skattereduktion ska kunna medges krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el för hushållets användning vid ett senare tillfälle.”

Ferroamp är ett styrbart system

Att sälja stödtjänster med Ferroamp hindrar inte kunden från att använda batteriet till egenkonsumtion av solel. Ferroamp-systemet är styrbart på ett sätt som gör att batteriet "så gott som uteslutande" kan användas för att lagra egenproducerad solel oavsett vad kunden i övrigt avser att göra.

Varberg Energi bedömer därför att den nya tolkningen bör ge kunden möjlighet att ta del av det gröna avdraget även när batteriet används för att sälja stödtjänster till elnätet.