2021-06-18

Fossilfritt för en hållbar framtid

Att nå en hundra procent fossilfri verksamhet till 2021 har varit ett av Varberg Energis stora övergripande mål de senaste åren. Ett mål som redan uppnåddes under förra året efter att personalen ihärdigt arbetade för att identifiera och ersätta de fossila inslagen som fanns kvar i verksamheten.

Varberg Energi har länge varit en pionjär inom fossilfria alternativ. År 1991 byggde företaget Sveriges första vindkraftpark och 2016 upprättade de solenergiparken Solsidan som fram till december 2018 var Sveriges största i sitt slag. Med den historiken i bagaget är det kanske inte så underligt att Varberg Energi länge har haft siktet inställt på att bli helt fossilfria. Därför är det naturligtvis glädjande att man nu har uppnått sitt mål om att bli hundra procent fossilfria i den egna verksamheten.

Fossilfria under normaldrift
Redan 2019 var Varberg Energi fossilfria till 99,9% och under 2020 genomfördes de sista åtgärderna för att ro målet i hamn. Att man nu är fossilfria under normaldrift innebär att bolaget är fossilfria ända fram till en större störning inträffar. Vanliga störningar kan Varberg Energi hantera med fossilfri reservkraft, men under onormalt stora störningar kan man däremot tvingas koppla in fossila alternativ.

Medvetna val lönar sig
Att städa framför egen dörr har varit en självklarhet för Varberg Energi, men man känner även ett ansvar att möjliggöra hållbara alternativ för sina kunder. Med ett nära och bra samarbete med kommunen tas gemensamma steg mot ett mer hållbart samhälle där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 vägleder kommunen till att fatta rätt beslut. Nyligen fick energibolaget motta Varbergs kommuns hållbarhetspris för det ihärdiga hållbarhetsarbete som har bedrivits under lång tid och Varberg Energi fick glädjande nog dela priset med en av sina kunder som de har stöttat med hållbara val och produkter under det senaste året. Något som  motiverar bolaget att fortsätta samverka med sin omgivning för en hållbar kommun.

- Vi vill vara ett föredöme inom den fossilfria omställningen och inspirera andra företag, både privata och kommunala, och organisationer att följa efter, säger Björn Sjöström VD Varberg Energi.

30 år som klimatneutrala
Varberg Energis produktion av vind-, vatten-, solkraft och fjärrvärme bidrar till att annan energiproduktion med större miljöbelastning trycks undan i samhället. När dessa undvikna utsläpp är så pass stora att de överstiger bolagets egna utsläpp i verksamheten betraktas man vara klimatneutrala. Utbyggnationen av vind- och vattenkraft var den avgörande faktorn till att Varberg Energi blev klimatneutrala så tidigt som för 30 år sedan och vår förnybara fjärrvärme bidrar också till en stor del av våra undvikna utsläpp.

Varberg Energi firar i år 30 år som klimatneutrala och ett år som fossilfria i egen verksamhet. Idag befinner de sig mitt i en expansionsresa med fortsatt mål inom utveckling och hållbarhet.

- Våra ägare, styrelse och ledning tillsammans med alla medarbetare har alltid arbetat i den riktningen. Långsiktigheten driver oss framåt, säger Cecilia Rönn, styrelseordförande Varberg Energi.

Läs mer om Varberg Energis hållbarhetsarbete: https://www.varbergenergi.se/om-oss/hallbarhet/fossilfri-verklighet/

För ytterligare information kontakta:
Björn Sjöström, VD Varberg Energi AB
bjorn.sjostrom@varbergenergi.se                                                                              
072-160 35 60

 

porträtt Björn Sjöström ståendes framför solceller i solskenBjörn Sjöström VD Varberg Energi ute vid solcellsparken Solsidan.