2021-08-31

Flexibilitet minskar risken för extrema elpriser

Mer förnybar elproduktion kräver ökad flexibilitet för undvika extrema priser på elmarknaden. Vad innebär detta? Vår elhandelschef Jens Nordberg förklarar hur det hänger ihop och vad vi annars kan förvänta oss av elmarknaden i framtiden.

Elpriset har under sommarens andra halva letat sig upp till historiskt höga prisnivåer. Drivande är prisuppgången på kol, gas och utsläppsrätter i kombination med vad som börjar bli ett ganska stort underskott på vatten (det saknas motsvarande fyra kärnkraftsreaktorers årsproduktion i vattenkraft).

Höga elpriser att vänta

Energipriser har i likhet med aktiebörser gynnats av återhämtningen i världsekonomin som skett i år efter bakslaget som Covid-19 gav förra året. Låga gaslager har gjort att gaspriset för leveranser i höst och vinter gått upp extra mycket. Detta har i sin tur spätt på prisuppgången för utsläppsrätter och tryckt upp kontinentala elpriser till över 100 öre/kWh.

- Nordiska elpriser är fortfarande mer än 30 öre/kWh lägre men får vi inte en blöt höst så riskerar de nordiska prisnivåerna att nå kontinentala nivåer framåt vintern, säger Jens Nordberg, energihandelschef på Varberg Energi.

- Så sent som förra sommaren hade vi rekordlåga elpriser under 10 öre/kWh. Den här typen av extrempriser både uppåt och nedåt får vi lov att vänja oss vid framöver, fortsätter Nordberg.

man sitter vid dator med två bildskärmar och vänder sig om o ler mot kameran
Jens Nordberg, energihandelschef Varberg Energi

Alla kan bidra och bli mer flexibla

I takt med att ny förnybar elproduktion från vind och sol ökar, samtidigt som kraft från fossila bränslen och kärnkraft minskar, så ökar behovet av flexibilitet i systemet. Den flexibilitet som vi förlitat oss på historiskt från vattenkraften kommer inte längre räcka till för stabilisera marknaden när solen inte lyser eller när det är vindstilla. Lägg också till att fler och fler analyser pekar på en dubblerad elkonsumtion i ett 30-årsperspektiv.

- Vi måste tillsammans hjälpas åt för att ytterligare öka flexibiliteten i energisystemet. Varberg Energi drar sitt strå till stacken, dels genom att vi själva investerar i två stycken nätbatterier, dels genom att vi får tillgång till flexibiliteten i våra kunders elförbrukning så vi kan föra den vidare till marknaden, säger Jens Nordberg.

- Vi tycker att alla som investerar i förnybar elproduktion behöver ta ett ansvar för att även tillföra flexibilitet till energisystemet. Dagarna då man kan slå sig själv för bröstet bara för att man bidrar till att det tillförs mer sol- eller vindel till systemet är förbi, hävdar Nordberg. Om man inte också bidrar till att flexibiliteten ökar så bidrar man inte fullt ut till en hållbar elmarknad på sikt!


Ta reda på mer

Vill du läsa mer om hur Varberg Energi jobbar med flexibilitet så kan du ta del av en artikel på tidningen Energis hemsida! Länk till "Varberg Energi satsar på batterier och flextjänster" (öppnas i nytt fönster)

Vill du veta ännu mer? Då kontaktar du Jens Nordberg, vår energihandelschef, på telefon 070-698 38 86.